Tam Günde Adalet İçin Sonuna Kadar Mücadele Edeceğiz

 

Sendikamız, tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranlarının artırılması başta olmak üzere çeşitli taleplerinin, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Genel Merkez Yönetimimizin 10 Nisan 2009 tarihinde yaptıkları görüşmenin ardından Tam Gün Yasa Tasarısı’nda düzenlendiğini, 15 Nisan 2009 tarihinde Tasarının detayları ile birlikte kamuoyuna açıklamıştır.

Başbakanlık tarafından 26 Mayıs 2009 tarihinde TBMM’ye gönderilen Tam Gün Yasa Tasarısından başta tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranlarındaki artışlar olmak üzere bazı düzenlemelerin çıkartıldığı görülmüştür.

Hastanelerin kendi öz kaynaklarından oluşan döner sermaye sistemine, sağlık alanında en yetkin kurum olan Sağlık Bakanlığının önerilerini bay pas eden bir yaklaşımı, devlet ciddiyeti ile bağdaştırmak mümkün değildir.

Sağlık-Sen, Döner sermaye sistemindeki tabip dışı personeli mağdur eden adaletsiz yapının düzeltilmesi için yoğun bir mücadele ortaya koymuş ve kamuoyuna açıkladığımız başlıklarda düzenlemelerin Tam Gün Yasa Tasarısı’na yer alması konusunda Sağlık Bakanlığı’nın sendikamızla aynı zeminde buluşmasını sağlamıştır.

Sağlıkta Dönüşüm Programının temel ayaklarından birisi olan Tam Gün Yasası ile birlikte, çalışanların iş yükünün daha da artacağı gerçeği ortadadır.  Bu gerçekten hareketle, sendikamızın girişimleri ile, Sağlık Bakanlığı, döner sermaye tavan oranlarının ve nöbet ücretlerinin artırılması başta olmak üzere adaleti sağlamaya yönelik bir dizi düzenlemeye gitmişken, devletin diğer kurumlarının bu sürece müdahalesini kabul edilemez buluyoruz.

Sendikamız Tam Gün Yasa Tasarısı’nın, Döner Sermaye tavan katsayı oranları ve nöbet ücretleri başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan tasarıdaki sağlık çalışanlarına kazanım sağlayan düzenlemeleri içerecek şekilde yasalaşması için, tüm demokratik haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı taslağında itiraz ettiğimiz radyoloji çalışanlarının mesai saatlerinin artırılması konusundaki düzenlemenin tasarı metninden çıkartılması için de aynı kararlılıkla mücadele edilecektir.

 

Bu çerçevede Sağlık ve sosyal hizmet kolunun yetkili sendikası olarak, Tasarının komisyonlardaki görüşmelerinden Genel Kurula gelinceye kadarki tüm süreçlerinde, bu yanlışlığı gidermeye dönük mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm teşkilatlarımız kendi bölgelerinden parlamentoya seçilen milletvekillerini bilgilendirme çalışmaları yapacak ve mağduriyet konusu düzenlemelerin değiştirilmesi için destek vermeleri istenecektir.

Yedi yıldır çözümsüzlüğü büyüten sendikal zihniyetin, bizim girişimlerimiz sonucu Tasarı’da yer alan düzenlemelerin, Meclis’e gönderilirken “tırpan yemesini” yetki sürecinde yaşadığı hezimetten çıkış yolu olarak kullanmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Ancak biz her zaman olduğu gibi malum sendikanın bize yönelik seviyesiz saldırılarına itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz.

Sağlık-Sen, yaklaşık bir yıl önce önerdiği ve 10 Nisan 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile uzlaşmaya vardığı bu düzenlemelerin, Tam Gün Yasasında yer alması için, sağlık ve sosyal hizmet kolunun yetkili sendikası olarak sonuna kadar mücadele edecektir.

Bu çerçevede sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını temsil yetkisinin bize vermiş olduğu sorumluluk gereği en kısa zamanda konu tarafımızdan Başbakana iletilecektir. Ortaya koyacağımız demokratik mücadele sonucu, Tam Gün Yasasının parlamentodan, sağlık çalışanlarının beklediği düzenlemeleri içerek şekilde çıkacaktır.

Sendikamızın talepleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından Tam Gün Yasa Tasarısı’nda yapılan düzenleme ile, Başbakanlık tarafından Meclis’e gönderilen Tasarı arasındaki farklar şöyle:

1- Döner  sermaye tavan oranlarında aşağıdaki şekilde bir değişiklik yapılmıştır: 


DÖNER SERMAYE TAVAN ORANLARI

TASARI TASLAĞINDAKİ ORAN(%)


TASARIDAKİ ORAN(%)

Şef yardımcısı ve doçent

700

800

Uzman tabip ve uzman diş tabibi

600

700

İdari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacı

300

250

Başhemşire

250

200

Diğer personel

200

150

Riskli birimlerde çalışanlar

250

200

 

2- Meclise gönderilen taslakta kadro unvan katsayıları mevcut hali ila aynı kalmış, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

3- Sağlık Bakanlığınca hazırlanarak Başbakanlığa gönderilen Kanun Tasarısı Taslağında nöbet harici mesai dışı çalışmalardan doğan katkılara karşılık tavan oranlarının % 50’ sini geçmeyecek şekilde ödeme öngörülürken, Meclise gönderilen Taslakta bu oran tabip, diş tabibi ve uzmanlar için %30’ u, diğer personel için % 20’ yi geçmeyecek şekilde öngörülmüştür.

4- Tasarı taslağında zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası sigortalı personelin gözetim ve yönetimi altında hizmet veren diğer sağlık çalışanlarının hizmet esnasında verebilecekleri zararları da teminat altına almaktayken, taslakta bu hüküm çıkarılmıştır.

5- Tasarı taslağında nöbet ücretlerinde 3 katlık artış öngörülürken, taslakta % 50 ile %66 arasında bir artış öngörülmüştür.

6- Nöbet ücretlerinin tüm sağlık kuruluşlarında verilmesi öngörülmüşken, TBMM’ye gönderilen tasarıda 112 Acil servisler dışındaki Birinci Basamak Kuruluşları yer almamaktadır.

7- İcap ücretleri için tasarı taslağında nöbet ücretinin % 50’ si bir ücret belirlenmişken, taslakta % 40 öngörülmüştür. Mevcut oran% 30’ dur.

8- Tasarı taslağında uzman tabip, tabip ve eczacılar için yüksek hakimlik ve makam tazminatı öngörülmüşken, taslakta böyle bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

          9-Tasarı taslağında Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nde çalışan sözleşmeli personele ek ödeme yapılması öngörülürken, bu hüküm taslaktan çıkarılmıştır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo