ADSM’lerdeki Ücretli Yemeği Yargıya Taşıdık

 

Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışanlara verilen ücretsiz yemek hakkından Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’nin de yararlandırılması için Danıştay’a dava açtık.

 

Yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz yemek uygulamasının yeniden başlamasına rağmen, yönetmelik gereği yataklı tedavi kurumu sayılan, ağız diş sağlığı merkezlerindeki personel bu haktan yararlanamıyor. Yararlanamama nedeni ise bu kurumlarda hasta için yemek çıkmıyor olması. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde, sağlık çalışanlarının hastalar için oluşturulmuş yemek hizmetinden faydalanacağı hükmü yer alıyor.

 

Sendikamız Hukuk Bürosu, Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’ndeki personelin, yönetmelik gereği yataklı tedavi kurumu sayılan yerlerde çalıştığı halde, “hastalar için oluşturulmuş yemek servisi” ibaresinden dolayı ücretsiz yemek hakkından yararlanamamasının hukuka aykırı bir durum oluşturduğu gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı.

 

Ağız diş sağlığı merkezlerinde çalışanların ücretsiz yemek hakkından faydalandırılmamasının, Anayasa’nın teminat altına aldığı hukuk önünde eşitlik ve sosyal devlet ilkesine aykırı bir durum oluşturduğuna dikkat çekilen dava dilekçesinde, söz konusu yönetmelikten “hastalar için oluşturulmuş” ibaresinin çıkartılması istendi.

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Devlet Memurları Yiyecek Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin çıkış noktasının, sağlık çalışanlarının yemek hakkından ücretsiz yararlanması olduğunu belirterek, “Ağız diş sağlığı merkezleri yataklı tedavi kurumu olduğuna göre burada çalışanların yemek hakkından ücretsiz yararlanması esastır. Bu kurumlarda hastalar için yemek çıkmıyor olması, çalışılanların yemek ihtiyacını ortadan kaldırmamaktadır” şeklinde konuştu.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo