Emek Ayrımcılığına Son Verin

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Tam Gün Yasa Tasarısı’nda doktorların taban ücretleri yükseltilirken, tabip dışı personel ile ilgili hiçbir iyileştirme yapılmamasının, ayrımcı ve iş barışını tehdit eden bir yaklaşım olduğunu söyledi.  Tabiplerin taban ücretlerinin artırılmasını doğru bir karar olarak değerlendiren Genel Başkan, “Tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmesi ve emeklilik keseneğine yansıtılması da olmazsa olmaz şartımızdır” dedi.

Alt komisyonda görüşmeleri tamamlanarak TBMM Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda yeniden görüşülmeye başlayan Tam Gün Yasa Tasarısı ile ilgili basın açıklaması yapan Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Tasarıya sadece tabip odaklı bakılmasının büyük bir hata olacağı uyarısında bulunarak şunları söyledi:

“Tam Gün Yasa Tasarısı ile ilgili işleyen süreç, konunun yalnız hekim odaklı değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Oysa sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğu unutulmamalıdır.  Tabip dışı personelin hali hazırda performans sistemi nedeniyle yaşadığı adaletsizlik ortadayken, bu adaletsizliği ve emek ayrımcılığını büyüten politikaların çalışma barışını bozmaktan başka faydası olmayacaktır. Kamunun en az ve düzensiz gelire sahip olan kesiminin sağlık çalışanlarıdır. Anlaşılmaz bir şekilde Tasarı’dan çıkartılan tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranlarını yüzde 200’e çıkaran düzenlemenin yasada yer alması ve döner sermaye gelirlerinin emeklilik keseneğine yansıtılması suretiyle emek ayrımcılığına son verilmelidir.”

RADYOLOJİ BİRİMLERİNDE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 35 SAATE DÜŞÜRÜLDÜ

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Tasarısının alt komisyondaki görüşmelerinde hekimlerin taban ücretlerinin yükseltilmesinin yanı sıra, radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süresini 37.5 saate çıkaran düzenlemenin 35 saate düşürülmesi, riskli birimler kategorisine yeni birimlerin eklenmesi gibi düzenlemelerin yapıldığını da belirterek, “Bu konulardaki temel itiraz noktalarımızın dikkate alınması için mücadelemiz sürecektir.” şeklinde konuştu.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo