Sevk Zinciri Uygulamasına Süresiz Erteleme

 

Aile hekimliğine geçilen illerde sağlık kurumlarına müracaatta sevk zinciri zorunluluğu getiren Sosyal Güvenlik Kurumu düzenlemesi ikinci kez ertelendi.

Aile Hekimliği kapsamındaki iller arasından seçilen Isparta, Denizli, Gümüşhane ve Bayburt İlleri’nde sevk zinciri uygulaması başlatılmış ve 2. Basamak sağlık kuruluşlarına gidebilmek için ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına yapılması zorunluluğu getirilmişti.  Ancak yaklaşık 4 aydır devam eden sevk zinciri uygulaması, karşılaşılan ciddi sorunlar nedeniyle 1 Temmuz 2009’a ertelenmişti.

Sağlık Bakanlığı; SGK’ya 6 Mayıs 2009 tarihinde gönderdiği bilgilendirme yazısında,  halen 33 ilde aile hekimliği uygulamasına geçildiği, 2010 yılı itibariyle ise tüm illerde aile hekimliğine geçilmesinin planlandığı belirtilerek, hali hazırda Türkiye’deki hekim sayısının yetersizliği nedeniyle, sevk zinciri uygulaması başlatılacak illere hekim desteği sağlanmasının imkan dahilinde olmadığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’nın sevk zinciri uygulamasının ertelenmesi talebini değerlendiren SGK 30 Haziran 2009 tarihinde yayınladığı genelge ile, sevk zinciri uygulamasının süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

SGK’nın konu ile ilgili yayınladığı genelge şöyle:

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Sağlık Politikalarını Geliştirme ve Mevzuat Daire Başkanlığı


 

SAYI : B.13.1.SGK./568
KONU : Aile Hekimliği Uygulamaları 30 HAZİRAN 2009GENELGE
2009/85

Bilindiği üzere 17/1/2009 tarihli, 27113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 29/9/2008 tarihli, 27012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) “3.1.1. Aile hekimliğine geçilen illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemleri” maddesi; “24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun” kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçilen iller arasından Kurumca belirlenecek illerde, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına (ana çocuk sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, verem savaş dispanseri, ilgili mevzuatı doğrultusunda muayene ve tedavilerini yapmakla yetkili oldukları kişilerle sınırlı olmak üzere işyeri hekimleri ve kurum hekimlikleri, üniversitelerin medikososyal birimleri) yapılması zorunludur. Sevk zinciri uygulamasına geçilecek iller ile bu illerde sağlık hizmeti sunucularına müracaat işlemlerinin usul ve esasları Kurumca duyurulur.” şeklinde değiştirilmiştir.

Ancak Sağlık Bakanlığı’nın 06/5/2009 tarih, 13530 sayılı yazısında özetle; halen 33 ilde aile hekimliği uygulamasına geçilmiş olduğu, 2010 yılı sonuna kadar bütün Ülkede uygulamanın başlatılmasının planlandığı, mevcut durumda Ülkemizdeki hekim sayısının Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri ile kıyaslandığında çok yetersiz olduğu, bu durumun sevk zinciri uygulaması başlatılacak illerin daha fazla hekim verilmek suretiyle desteklenmesini imkansız kıldığı, ayrıca mevzuat düzenlemelerinin henüz tamamlanmadığı belirtilerek aile hekimliğine geçilen illerde zorunlu sevk uygulamasının ertelenmesi talep edilmektedir.

Sağlık Bakanlığının görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde, aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaatın aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına yapılması zorunluluğu uygulaması ve dolayısıyla sevk zinciri uygulanacak illerin duyurulması hususları ertelenmiştir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dağıtım
Gereği: Bilgi:
Kurum Merkez Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine Sağlık Bakanlığına
Maliye Bakanlığına


 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo