Katsayı Adaletsizliğinin Giderilmesini Memnuniyetle Karşılıyoruz

 

Ülkemiz, 28 Şubat sürecinin dar kalıplı ideolojik kararlarının birisinden daha kurtulmuş bulunuyor. Hiçbir bilimsel ve pedagojik temeli olmaksızın, tamamen ideolojik tavırla 28 Şubat sürecinin puslu havasında getirilen ve 10 yıldır eğitimde fırsat eşitliğini örseleyen katsayı adaletsizliği YÖK’ün almış olduğu tarihi kararla kaldırıldı. Bu karar, ülkemizin normalleşmesi, demokratik ilerleyişi zorlaştıran ağırlıklardan kurtulması yolunda önemli bir adım olmuştur.

 

  Katsayı adaletsizliği, 10 yıldır mesleki ve teknik ortaöğretime ilginin azalmasına neden olmuştur.  Ülkemizde şu an için, mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretim içerisindeki payı % 30’lar civarındadır. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu oran yaklaşık olarak % 70 mesleki ve teknik eğitim, % 30 akademik eğitim seviyelerindedir. Katsayı adaletsizliğiyle ÖSS’de, melek lisesinde okuyan öğrenciler aleyhine 40-50 puanlık kayıplar oluşturularak eğitim sistemimizin kimyası değiştirilmiştir. Katsayı adaletsizliği nedeniyle meslek lisesinden yüksek öğrenime geçişin zorlaşmış olması nitelikli öğrencilerin meslek liselerine yönelmesinin önüne geçmiş, bu da meslek liselerinde eğitimin niteliğinin düşmesine neden olmuştur. Meslek liseliler ÖSS’de 30 matematik sorusundan, 2004’te 1.12, 2005’te 0.98, 2006’da 2.51, 2007’de 2.34 ortalama soru çözebilmişlerdir.

 

Memur-Sen olarak 1999 yılından beri katsayı adaletsizliğinin giderilmesi için mücadele ettik.  Toplumsal tepkiyi odaklamak için imza kampanyaları düzenledik. Uygulamanın bilimsellikten uzak oluşunu ortaya koymak adına 9-10 Ekim 2004 tarihinde düzenlediğimiz “AB Sürecinde Eğitimde Reform İhtiyacı” Sempozyumu ve 17. Milli Eğitim Şurası’ndan önce 4-5 Kasım 2006 tarihinde düzenlediğimiz “Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları” Sempozyumu’ndan katsayı ile ilgili çıkan sonuçları yetkililere ulaştırdık. 17. Milli Eğitim Şurası’na katsayı adaletsizliğinin kaldırılması doğrultusunda rapor hazırlayarak önergeler sunduk. Katsayı uygulamasına yönelik dava açtık. Raporlar hazırlayarak YÖK’e sunduk. Çözüme ilişkin etki gösterebilecek tüm yetkililer nezdinde defalarca girişimlerde bulunduk. Ayrıca Memur-Sen'e bağlı, Eğitim Bir-Sen bünyesinde EBSAM (Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi) aracılığıyla ÖSS ile ilgili ortaöğretim öğretmenlerine yönelik araştırma yaparak katsayı adaletsizliğinin çarpıklığını ortaya koyduk.

 

Bugün katsayı adaletsizliğinin kaldırılarak meslek liselerinin önünün açılmış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan böyle mesleki eğitime olan ilgi yeniden canlanacak, mesleki eğitimin niteliği artacaktır.  Bu karar her yönüyle çok önemli bir karar olmuştur.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo