Sözleşmeliye Bir Darbe de Anayasa Mahkemesi’nden

 

Anayasa Mahkemesi, sözleşmeli personelin hastanelerde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olmasına engel koydu. Kararı tasvip etmediklerini belirten Sendikamızın Genel Başkanı Mahmut Kaçar, “Üvey evlat muamelesi gören sözleşmeli personelimize adeta ‘Siz üvey evlat olmaya mahkûmsunuz’ denildi” dedi.

 

  Anayasa Mahkemesi, yine çok tartışılacak bir karara imza attı. CHP’nin 5413 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması açtığı davayı değerlendiren Mahkeme, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki sözleşmeli personelin, “çalıştığı hizmet biriminde gereği halinde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilmesine ve bu görevleri sırasında kendilerine bu görevlerine istinaden başka bir ücret ödenmemesine” ilişkin yasa hükmünü iptal etti.

 

Kararı değerlendiren Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, sözleşmelilerin meslekte uğradığı haksızlıklara bir yenisinin daha eklendiğine dikkat çekti. Sözleşmelilerin kadroya alınması için mücadele verdiklerini hatırlatan Kaçar, konuşmasına şöyle devam etti: “Sözleşmeli personelimizin mağduriyeti söz konusuyken Anayasa Mahkemesi, CHP’nin itirazlarını değerlendirerek sözleşmeli personelin yönetici olmasını engellemiştir. Anayasa Mahkemesi’nin kararına saygılıyız ama aynı işi aynı şartlarda yapan sadece kadroya sahip olamayan personel için alınan kararı kesinlikle tasvip etmiyoruz. Sağlık-Sen olarak sözleşmelilerin haklarının genişletilmesi için mücadele edip, muhalefet partilerinden de aynı çabayı beklerken, CHP’nin hakların daha da daraltılması için yaptığı girişimleri esefle kınıyoruz. Artık tek çözüm Sağlık Bakanlığı’nın bütün sözleşmelileri kadroya almasıdır.”

 

İşte Alınan Karar:

 

Yüksek Mahkeme, söz konusu kanunun 2. maddesiyle, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. maddesine eklenen, “Sözleşmeli personel, istihdam edildiği hizmet biriminde gereği halinde başhekim, başhekim yardımcısı ve başhemşire olarak görevlendirilebilir. Bu görevleri yürüttükleri sürece kendilerine bu görevlerine istinaden başka bir ücret ödenmez” şeklindeki fıkrayı iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, yasanın 3. maddesindeki “... hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle sicil veya disiplin amirleri tarafından yazılı olarak ikaz edilenlerden söz konusu koşullara uymama halinin tekerrürü durumu ile ...” tümcesinin iptal istemini ise reddetti.

Aynı yasanın 6. maddesiyle, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1. maddesinin ikinci fıkrasının sonuna eklenen tümcelerin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemleri hakkında da “konusu kalmayan istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına” hükmedildi.

İptal hükmü, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo