Konfederasyonumuzun İl Temsilciler Toplantısı Yapıldı

 

Konfederasyonumuzun İl Temsilciler Toplantısı, 24-26 Temmuz tarihlerinde Nevşehir Kozaklı’da yapıldı. Toplantıya Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sendikamızın Genel Başkanı Mahmut Kaçar ve Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Mustafa Kulluk da katıldı.

 

Toplantıda, toplu görüşmeler öncesinde il temsilcilerinden alınan talepler değerlendirilerek, stratejiler geliştirildi. Başta toplu sözleşme ve grev hakkı olmak üzere alınan talepler toplu görüşmelerde gündeme getirilecek.

 

Toplantıda bir konuşma yapan Konfederasyonumuzun Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, özellikle toplu sözleşme ve grev hakkı konusunda işçi ve memurlar arasındaki farkın giderilmesini istedi. Hükümet’in krize karşı açıkladığı ekonomik paketlerle krizi kabul ettiğine dikkat çeken Gündoğdu, Hükümet’e kamu çalışanlarına 600 TL değerinde hediye çeki vermesini önerdi. Gündeme ilişkin konularda da değerlendirmelerde bulunan Gündoğdu, toplu görüşmelerde kamu çalışanlarının haklarının takipçisi olacaklarını söyledi.

 

Toplantı sonunda sonuç bildirisi yayımlandı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memur-Sen İl Temsilcileri Toplantısı Sonuç Bildirisi

 

 

1.        Militer ürün olan 1982 Anayasa’sı kaldırılarak yerine ana nüvesi milli egemenlik olan, özgür birey, sivil toplum ve demokratik devleti önceleyen sivil irade ürünü olan ve memurlara grevli, toplu sözleşmeli sendikal hak olanağı sağlayan bir Anayasa zaman kaybedilmeden yapılmalıdır.

 

2.        Türkiye’nin demokratikleşmesi için sadece Anayasa paketinin açılması yeterli olmayacaktır. Anayasa paketine paralel olarak yargı ve   kamu personel reformunun merkezinde olacağı kamu yönetimi reformu ile ekonomik ve sosyal paketler de eşgüdümlü olarak yürürlüğe konmalıdır.

 

3.        Türkiye’nin demokratik standartlarının yükseltilmesi yolundaki girişimleri destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının anayasal bir üst kimlik  olmasına paralel olarak demokratikleşme sürecinde farklı tüm kimliklere saygılı olan ve her kimliğin kendini ifade edebileceği özgürlükçü ortam hazırlanmalıdır. Devlet kendini yeniden ifade etmeli ve vatandaşıyla arasına yerleştirdiği bütün kalkanları ortadan kaldırmalıdır.

 

4.        Anayasa ve yasalarda hiçbir yasaklayıcı hüküm bulunmayan ve toplumsal bir yara haline gelen keyfi başörtüsü yasağı eğitim ve  çalışma hayatı başta olmak üzere hayatın her alanında yasak olmaktan çıkarılıp demokrasinin ve özgürlüklerin önündeki bir engel daha acilen kaldırılmalıdır.

 

5.        Yargıda tam bağımsızlığın sağlanmasına yönelik olarak yasalaştırılan, asker kişilerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan, sivillerin ise askeri mahkemelerde yargılanmasının önünü kesen yasal düzenlemeyi destekliyor, Türkiye’nin demokratikleşmesinde önemli bir aşama olan bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne götüren ana muhalefet partisini de kınıyoruz.

 

6.        Memur-Sen olarak HSYK’nın Ergenekon davası sürecine yönelik girişimlerini kaygıyla izliyoruz. Hakim ve Savcıların hukukunu korumak görev ve sorumluluğunda olan HSYK’nın yargı kökenli üyeleri, Kurulun “Hukuka Saygıyı Yıkma Kurulu”olarak isimlendirilmesini haklı kılacak tavırları terk etmelidir. Diğer taraftan yaşananların hatırlattığı asıl gerçek, HSYK kararları yargı denetimine tabi tutulmalıdır.

 

7.        Kalkınmada öncelikli bölge kapsamındaki illerde görev yapan kamu görevlilerine, görev yaptıkları illerin kalkınmada öncelikli dereceleri dikkate alınarak yan ödeme tutarları ile özel hizmet tazminatlarının bir kat artırımlı olarak ödenmesi şeklinde  ilave tazminat verilmelidir.

 

8.        Memur-Sen  olarak 2008 yılı toplu görüşmelerinin sonucundan kısmen memnun olmakla birlikte, 2009 yılında toplu sözleşme hakkının sağlanamamasını demokrasimizin gelişimi bakımından bir eksiklik olarak görmekteyiz. Bu çerçevede, kamu görevlileri üzerindeki sendikal sınırlamalar ile gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’na konulan çekinceler kaldırılmalı,  kamu görevlilerine İLO standartlarında sendikal haklar verilmelidir. Tüm çalışanlar ve çalıştıranlar toplu pazarlık hakkına sahiptir. Toplu pazarlık hakkı kısıtlanamaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.        Kamu çalışanlarına yönelik siyaset yasağı kaldırılarak kamu çalışanlarının istifa etmeden  aday olmalarının ve siyasi partilerle ilişki kurmalarının önü açılmalıdır.

 

10.    Emeklilere yönelik sendikal örgütlenmelerin önündeki engellerin kaldırılmasını, maaşlarının yattığı bankalarca promosyon ödenmesini, emekli maaşlarında iyileştirme yapılarak adaletin sağlanmasını talep ediyoruz.

 

11.    Ülkemizde işsizlik, en ciddi risk ve tehditlerden biri haline gelmiştir. İşsizliğin tehdit olmaktan çıkarılması için kamu öncülük etmelidir. Bu kapsamda, başta öğretmen, doktor, hemşire, memur ve hizmetli olmak üzere kamuya en az 300 bin personel alımı yapılmalı, kamudaki boş kadrolar doldurularak personel açığı kapatılmalıdır. Öte yandan 40 milyar TL’yi aşan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma şartları gözden geçirilerek daha çok kişinin faydalanması sağlanmalıdır.

 

12.    Tüketicilerin geliri artırılmadan, alım gücü yükseltilmeden piyasalar canlandırılamaz. Kriz  sürecinde iş dünyasına yönelik 70’in üzerinde tedbir alınmış, bu tedbirler çerçevesinde 50 milyar TL sübvanse edilmiştir. Bu kapsamda; ekmelilere ve  kamu çalışanlarına altışar aylık dönemler halinde 600’er TL olmak üzere kriz bitinceye kadar “kriz çeki” verilmelidir.

 

13.    Çalışma barışını ve motivasyonunu bozan ve olumsuz etkileyen çalışanlar arasındaki “Ek Ödeme” farklılıkları kaldırılarak sosyal adaletin gereği olan “eşit işe eşit ücret” ilkesi hayata geçirilmelidir.Bu kapsamda 2010 Ocak ayından itibaren verilmek üzere ek ödemelerde en az 15 puan (80 TL) artış yapılmalı ve ek ödemer emekliliğe aynen yansıtılmalıdır.

 

14.    

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo