SSK’dan Devrolunan Personelin Fark Tazminatıyla İlgili Önemli Açıklama

 

Fark tazminatının döner sermayeden mahsup edilmesi ile alakalı İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı çalışanların lehine idi. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi bu kararı bozmuştu. Davayı bir daha görüşen İstanbul 5. İdare Mahkemesi, bu sefer önceki kararın aksine davacının aleyhine karar verdi.

 

İstanbul 5. İdare Mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda nihai kararda davanın reddine karar vererek, davacının aleyhine karar verdi. Bu karar temyizen Danıştay’a gönderilmiş ve bu temyizin neticesi bekleniyordu. Danıştay kararında İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu aleyhte kararın hukuk ve usule uygun olduğu kanaatine vararak temyiz istemini reddedip kararı onamıştır. Onama kararı, ilk derece mahkemesinin verdiği personelin aleyhine olan kararın Danıştay tarafından onaylandığı ve kabul edildiği anlamına gelmektedir. Bu durumda ilk derece mahkemesi olan İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin aleyhte kararının onaylandığı anlamı çıkmaktadır.

 

Son günlerde kararın kamuoyunda Danıştay’dan davacı memur lehine çıktığı şeklinde anlaşılması üzerine konu ile ilgili açıklama yapma ihtiyacı hissedilmiştir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo