Kamu Çalışanlarının Yüzde 93,7’si Krizden Etkilendi

 

Konfederasyonumuzun yaptığı araştırmaya göre kamu çalışanlarının yüzde 93.7’si ekonomik krizden etkilendi. Çalışanların gündeminin ilk sırasında ise işsizlik yer alıyor.

 

  Konfederasyonumuz Memur-Sen tarafından yaptırılan “Ekonomik Kriz ve Kamu Çalışanları Etki-Analiz Araştırması” sonuçları belli oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Konfederasyonumuzun Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla araştırma sonuçlarını açıkladı. Basın toplantısına Genel Başkanımız ve Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Kaçar da katıldı.

 

Gündoğdu, araştırmanın, TUİK’in Düzey 1 sınıflandırmasında yer alan ve kamu çalışanlarının Türkiye geneli durumunu yansıtacak sosyo-ekonomik özelliklere sahip 12 il ve 1715 kamu çalışanı üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

Araştırma sonucuna göre, kamu çalışanlarının yüzde 93.7 gibi oldukça yüksek bir kesimi, ekonomik krizden etkilediğini düşünüyor. Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının yüzde 47.6’sı gelir düzeyi bakımından geçen yıl durumlarının daha iyi olduğunu söylerken, durumlarında değişiklik olmadığını ifade edenler ise yüzde 42,5.  Gelir düzeyinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 9,9.

 

Öncelikli sorun işsizlik

Gündoğdu, “Araştırmanın ortaya çıkardığı çarpıcı sonuçlardan biri, kamu çalışanlarının yüzde 61.6’sı Türkiye’nin öncelikli sorununu ekonomik kriz ve işsizlik olarak görmektedir. Ekonomik kriz ve işsizliği, yüzde 26.6’yla terör ve bölücülük, yüzde 23.4’le ahlaki çöküntü,  yüzde 22.1’le eğitim sistemindeki bozukluklar, yüzde 18’le Ergenekon yapılanması, yüzde 17.8’le insan hakları ihlalleri takip ediyor. Ortaya çıkan tablo, ekonomik kriz ve işsizliğin siyasi ve sosyal sorunları gölgelediğini göstermektedir” şeklinde konuştu.

 

Kamu çalışanları, işsizliği azaltmada kamudan öncülük bekliyor.

Ankete katılanların yüzde 81.6’sı ise işsizliğin azaltılması için, kamuya yeni memur alımlarının yapılmasını çözüm olarak görmekte. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak,  Ekonomik ve Sosyal Konsey’e sundukları raporda işsizliğin azaltılması için kamunun öncülük etmesini,  bu kapsamda kamuya en az 300 bin personel alınmasını talep ettiklerini hatırlatarak bu isteklerinin sürdüğünü ifade etti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriz çekine talep yüksek

Yine araştırmaya katılanların yüzde 52.3’ü ekonomik kriz karşısında kamu çalışanlarının durumlarını iyileştirmek için “kriz çeki” uygulamasının başlatılmasını desteklemekte. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, bu kayıpların karşılanması ve kriz ortamında piyasaların canlandırılması için altışar aylık dönemler halinde 600 TL kriz çeki verilmesini önerilerini tekrarladı.

 

Krizin aşılacağına dair güven eksikliği giderilmeli

Araştırmaya katılan 41.9’luk kesim,  ülke şartlarının daha da kötüye gideceğini ifade etmekte, buna karşın yüzde 27.9’luk bir kesim olumlu gelişmenin olacağını söylemekte.

 

Kamu çalışanları sitem ediyor; Sermayeye var bize yok mu?

Hükümet tarafından açıklanan ekonomik krizi aşmaya yönelik paketleri yeterli ve kısmen yeterli bulanların oranı yüzde 42 iken, yüzde 58’lik bir oran bu paketlerin yeterli olmadığını ifade eden Gündoğdu, bu sonucun da kendilerininhükümetin krizi aşmak için istihdam odaklı ve piyasaları canlandıracak yeni sosyal paketler hazırlaması gerektiği yönündeki tezini doğruladığına dikkat çekti.

 

Millet yeni anayasa konusunda mutabakat sağladı. Sıra siyasette.

Anketi cevaplayanların yüzde 61’i kesinlikle yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu düşünürken, yeni anayasaya gerek olmadığını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 20.5. Kararsızların oranı ise yüzde 18,5’tir. Ak Parti hükümetinin yeni anayasa yapabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 37’dir. Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen olarak, özgür birey, sivil toplum ve demokratik devlet için Yeni Anayasa Raporu hazırladıklarını ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını belirterek, Ak Parti’nin, Yeni Anayasa yapamayacağı yönündeki umutsuzluğu sona erdirmesi gerektğini kaydetti.

 

Kaşıkla verileni kepçeyle alan vergi sistemi değişsin

Gündoğdu ayrıca, kamu çalışanlarının ekonomik krizden daha az etkilenmeleri için maaşlarından vergi indirimi yapılmasını destekleyenlerin oranının yüzde 81.8 gibi oldukça yüksek bir oranı bulduğunu dile getirirken, bu beklentinin toplu görüşme masasında gelir vergisi oranlarının 5 puan düşürülmesi veya vergi dilimleri matrahının artırılması tekliflerinin isabetliliğine dikkat çekti.

 

Kamu çalışanları, krizin kendilerine fatura edildiğini düşünüyor

 Ekonomik krizin faturasının kamu çalışanlarından çıkarıldığını kısmen ve tamamen düşünenlerin oranı yüzde 72 iken, buna paralel olarak kriz bahanesi ile kamu çalışanlarının kısmen ve tamamen haklarının ellerinden alındığını düşünenlerin oranı yüzde 69.1. Ayrıca, memurların yüzde 91.7’si mevcut özlük haklarının yeterli olmadığını düşünmekte.

 

Kamu çalışanları, ayaklarını kısaltan değil yorganlarını uzatan maaş istiyorlar

Araştırmaya katılanların arasında aldıkları maaşın rahat geçinmelerine yettiğini ifade edenlerin oranı ise sadece yüzde 10.6. Yine araştırmaya katılanların yüzde 52.4’ü aylık gelirlerinin giderlerini karşılamaya yetmediğini ifade ederken, yüzde 13.4’lük bir kesim ise gelirlerinin giderlerini karşıladığını ifade ediyor.

 

Sürekli kamçılanan yiğit: Kamu çalışanı

Çalışmaya katılanların yüzde 77.’si aile üyelerinin dışında da çeşitli yerlere borçlu olduklarını belirtiyor. Kredi kartı ile borçlananların oranı yüzde 90.9 iken banka kredisi ile borçlananların oranı ise yüzde 88.1. Arkadaşlarına borçlu olanların oranı yüzde 74.7, akrabalarından borç alanların oranı ise yüzde 77.2. Buradan ortaya çıkan sonuç ise memurların hayatlarını borçla idame ettirdikleridir.

 

 

Kamu çalışanlarının ortak rüyası; Toplu sözleşme ve grev hakkını almak ve siyaset yapmak

Araştırmaya katılan kamu çalışanlarının 91.7’si demokratik hak ve özgürlüklerin yeterli olmadığını ifade ederken, yüzde 94’ü demokratik hak ve özgürlüklerinin tanınmasını istemekte. Ankete katılan kamu çalışanlarının yüzde 93’ü toplu sözleşme ve grev hakkının tanınmasını isterken, araştırmaya katılanların yüzde 92.1 gibi büyük bir ekseriyeti sendikal örgütlenmelerin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyor. Deneklerin yüzde 93’ü kamu çalışanlarına uygulanan anlamsız siyaset yasağının kaldırılmasını istemekte.

 

Kamu çalışanlarının talebi; Eşit işe eşit aş

Kamu çalışanları arasında ücret adaletinin tesis edilmesi gerektiği de, Memur-Sen’in araştırmasında oldukça net bir şekilde görülmekte. Ankete katılanların yüzde 97’sinin gelir adaletsizliğinin giderilmesini talep ettiğini kaydeden Gündoğdu, Memur-Sen olarak,  2010 yılı için eşit işe eşit ücret ilkesi kapsamında kamu çalışanlarına en az 15 puan ek ödeme yani 80 TL istediklerini dile getirdi.

 

Ücretler, yoksulluk sınırı dikkate alınarak belirlenmeli

Araştırmaya katılanların yüzde 96’sı, yoksulluk sınırı dikkate alınarak kamu çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme talep ediyor. Gündoğdu, “Memur-Sen olarak yaptığımız  araştırmada yoksulluk sınırı 2 bin 313 TL olduğu ve kamu çalışanlarının büyük bir bölümünün ücretlerinin yoksulluk sınırının altında kaldığı dikkate alındığında, bu talebin fiili duruma uygun olduğu görülecektir” dedi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo