Lisans Tamamlama için ön başvurular başlıyor

 

Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarına yönelik düzenlenen lisans tamamlama programlarına başvurular başlıyor.

 

  Sendikamızın önerisi çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın YÖK’e bağlı üç ayrı üniversite ile yaptığı protokol çerçevesinde, Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Sağlık Eğitimi Enstitüsü mezunlarına tanınan lisans tamamlama hakkı ile ilgili başvurular Ağustos ayı sonuna kadar alınacak.

 

Konu hakkında bir genelge hazırlayan Sağlık Bakanlığı, başvuru sürecine ilişkin detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak.

 

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı genelgede, lisans tamamlama programlarına katılmak isteyen tüm resmi kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlarda çalışan adaylar, kesin kayıt listelerinin oluşturulmasına esas olacak ön başvurularını, 10 Ağustos – 07 Eylül 2009 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.saglik.gov.trinternet adresi üzerinden yapacaklardır.

 

Bakanlık bu tarihler arasında yapılan başvurulara göre hazırlanacak listeyi 10 Eylül 2009 tarihinde ilgili üniversitelere gönderecek. 2009-2010 tarihleri arasında kayıt yaptırmayan adaylar için bir sonraki eğitim öğretim dönemi içinde bir hak daha tanınacak. Bakanlık, Ebelik Lisans Tamamlama Programı için Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ile, Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı için Erzurum Atatürk Üniversitesi ile, Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programı için ise Malatya İnönü Üniversitesi ile protokol imzalamıştı. Önlisans mezunu hemşire, sağlık memuru ve ebelerin, 2 yıl olan lisans tamamlama programını 4 yıllık bir süre içinde, Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarının ise 1 yıl olan lisans tamamlama programını 2 yıl içinde tamamlamaları gerekiyor.

 

“TÜM BRANŞLARDA LİSANS TAMAMLAMA İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR”

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, lisans tamamlama hakkının sendika olarak önemle üzerinde durdukları bir konu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Yıllardır Anadolu Üniversitesinin program açması beklendi. Biz YÖK’e bağlı diğer üniversitelerin değerlendirilebileceğini düşünerek Bakanlığa teklifimizi sunduk. Lisans tamamlama programı sadece ebe, hemşire, sağlık memuru ve sağlık eğitim enstitü mezunları ile sınırlı kalsa da gelinen aşamayı önemli sayıyoruz. Toplu görüşme taleplerimizin içinde de yer alan lisans tamamlama hakkının tüm sağlık çalışanlarına tanınması için çabalarımız devam edecektir.”

 

 

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan genelgede yer alan diğer ayrıntılar ise şöyle:

 

Lisans tamamlama programına katılmak isteyen adaylar kesin kayıt listelerinin oluşturulmasına esas olacak ön başvurular Ağustos ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın www.saglik.gov.tr internet adresine yapılacaktır.

 

Yapılan ön başvurulara göre hazırlanan listeler, Sağlık Bakanlığı tarafından 10.09.2009 tarihine kadar ilgili üniversitelere gönderilecektir.

Üniversiteler tarafından il sağlık müdürlüklerinde kesin kayıt işlemleri için büro açılacaktır.

Adayların programa kesin kayıt için yerine getirmesi gereken işlemler, istenen belgeler ve kayıt tarihleri belirlenerek ilgili Üniversite tarafından web sitelerinde duyurulacaktır.

Kendilerine kayıt hakkı tanınan adaylar, üniversitelerin belirleyeceği tarihler arasında İlgili Üniversitenin web sitesi üzerinden başvuru yapacaklar ve aldıkları internet çıktısı ile birlikte bitirdikleri önlisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretiyle, çalıştığını gösterengörev belgesinin aslını ve kendilerinden istenen diğer evraklarla kesin kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

İlan edilen kayıt tarihleri içerisinde istenen belgeleri veya açılan bürolarda kayıt işlemlerini tamamlamayan adayların mazeretleri kabul edilmez ve kayıtları yapılmaz.

 

Adayların kesin kayıt için büroya verdikleri belgeler üniversite tarafından incelenir, belgeleri tam ve uygun olanların kaydı kesinleşir. Görev belgesinde veya diğer kayıt belgelerinde tereddüt yaşanması halinde Bakanlığın teyidi ile adayın kaydı kesinleştirilir veya iptal edilir.

2009-2010 öğretim yılı için başvuru yapamayan adaylar, 2010-2011 öğretim yılı için daha sonra duyurulacak kayıt takvimi içerisinde başvuru yapabilirler. Her iki öğretim yılı içerisinde belirlenen tarihlerde başvuru yapmayan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

 

Ebelik ve Hemşirelik Lisans Tamamlama Programlarının uygulamalı dersleri için yapılacak iş ve işlemler ayrıca bildirilecektir.

 

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo