Toplu Sözleşme Ve Grev Hakkı, Öncelikli Talep

 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2009 toplu görüşme taleplerini açıkladı. Memur-Sen’in taleplerinin başında, ‘toplu sözleşmeli grev hakkı’ ilk sırayı alıyor.

 

  Konfederasyonumuz Memur-Sen, yetkili konfederasyon olarak katılacağı 2009 toplu görüşme taleplerini bir basın toplantısı ile açıkladı. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sendikamızın Genel Başkanı Mahmut Kaçar ve diğer sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Ahmet Gündoğdu, toplu görüşme taleplerinin başında yer verdikleri grev ve toplu sözleşme hakkının bizzat Başbakan Erdoğan tarafından vaat edilmiş olmasına rağmen, halen hayata geçirilmediğini söyledi. Gündoğdu, bu yılki toplu görüşmelerdede öncelikli ve mutlak taleplerinin toplu görüşme mizahına son veren ve toplu sözleşme-grev hakkından kamu çalışanlarının da yararlanmasını sağlayacak Anayasal ve yasal değişikliklerin ivedilikle gerçekleştirilmesi olduğunu kaydetti.

 

4688 Sayılı Kanun evrensel standartlara göre düzenlensin

Ahmet Gündoğdu, bugünkü haliyle 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun sendikal örgütlenme, toplu sözleşme, grev, sendikalara üyelik gibi sendikalar hakları sınırladığını belirterek, bu kanunda uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınan toplu pazarlık hakkına ilişkin şartları içerecek değişikliklerin yapılmasını istedi.

 

Siyaset yasağı kalksın, emekliler sendikalaşsın

Kamu görevlilerine yönelik siyaset yasağı ve seçilme hakkına ilişkin sınırlamaların sona erdirilmesini de isteyen Gündoğdu, emeklilerin sendika kurabilmesinin, mevcut sendikalara üye olabilmesinin önündeki engellerin de kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

 

Kamuda farklı istihdama son verilsin;

Farklı statüde kamu çalışanı istihdam edilmesi uygulamasından da vazgeçilmesini talep edeceklerini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, kamu kurum ve kuruluşlarında tam (4-B) veya kısmi zamanlı (4-C) statüde görev yapan sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

 

Kamu çalışanlarının ücretleri 2010 yılında yüzde 11 artırılmalıdır;

Memur maaşlarıyla ilgili taleplerini de açıklayan Gündoğdu, “Memur maaşlarındaki artış mağduriyet oluşmasını engellemek esaslı değil, oluşan mağduriyetin giderilmesi temelinde gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin 2002 yılından bu yana uygulandığı dikkate alındığında ve 2009 yılı hariç olmak üzere 2002 yılından bu yana ekonomideki büyümeden kamu görevlilerinin yararlanamadığı dikkate alındığında 2010 yılı için talep ettiğimiz %11’lik ücret artışı, kamu görevlilerinin ekonomik büyümeden pay alamamak mağduriyetini de kısmen gidermiş olacaktır. Özetle kamu görevlilerinin ücretlerinde 2010 yılı için %11 artış yapılmalıdır. Söz konusu artış, 1 Ocak 2010’dan geçerli olmak üzere defaten gerçekleştirilmelidir” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek ödemede en az  80 TL olmak üzere artış yapılmalıdır

Ahmet Gündoğdu, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ve düzenlemenin amacı olarak ifade edilen “Eşit işe eşit ücret” ilkesiyle örtüşmeyen sonuçlar üreten ek ödemeye ilişkin yasal düzenleme ve bu düzenlemeye dayalı olarak hayata geçirilen Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksek Planlama Kurulu kararında daha fazla zaman kaybetmeden değişikliğe gidilmesini de istedi.

 

Toplu görüşme primi 28 TL olmalı

 Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan 10 TL tutarındaki Toplu Görüşme Primi’nin 28 TL olmasını da isteyen Gündoğdu, gelir vergisi oranlarının ücretliler için 5 puan indirilmesini ve gelir vergisinin ödenmesine esas gelir dilimlerinde (%15 oranın uygulandığı ve halen 8.700 TL olan gelir diliminin 19.100 TL’ye çıkarılması diğer gelir dilimlerinde de buna paralel olacak şekilde)  artış yapılmalsı gerektiğini dile getirdi. Gündoğdu, vergi indiriminin mümkün olmaması halinde ise, ekonomik krizin kamu görevlileri üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla altı ayda bir ödenmek üzere kamu görevlilerine 600 TL tutarında kriz çeki talebinde bulundu.

 

Kalkınmada Öncelikli Bölge Tazminatı verilmeli

Kalkınmada öncelikli bölge kapsamındaki il veya ilçelerde görev yapan kamu görevlilerine il ve ilçelerin kalkınmışlık düzeylerine ve kalkınmada öncelik derecelerine yönelik kalkınmada öncelikli bölge tazminatı verilmesi gerektiğini de kaydeden Gündoğdu, aile yardımının da 47 TL artırılmasını talep edeceklerini ifade etti. Çocuk yardımında sayı sınırlamasının iptal edilmesi gerektiğini de söyleyen Gündoğdu, “Sayı sınırlaması kaldırılmalı ve yardım tutarı sıfır ila 14 yaş(zorunlu ilköğretim çağındaki) arasındaki çocuklar için 500, diğer çocuklar için 250 gösterge rakamı uygulanmalıdır” dedi.

 

Yiyecek ve giyecek yardımı nakden verilmeli

Fiili durumun oluşturduğu eşitsizliği ortadan kaldırmak için,  yemekhane hizmetinin (yemek servisinin) bulunması yönüyle ayırım yapılmaksızın yemek yardımının kamu görevlilerine maaşlarıyla birlikte nakden ödenmesi gerektiğini ifade eden Gündoğdu, giyecek yardımının da nakden ödenmesi gerektiği taleplerini dile getirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gündoğdu, en düşük devlet memuru maalarıyla ilgili olak da şunları söyledi:

 

EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU MAAŞI(BEKÂR)

15/7/2009 tarihi itibarıyla eline geçen net maaş, -asgari geçim indirimi hariç-  1032,23 TL olan 13 üncü derecenin birinci kademesindeki bekâr bir memurun maaşı, mali haklara ve sosyal yardımlarla ilgili toplu görüşme taleplerimizin kabul edilmesi halinde 01/01/2010 tarihi itibarıyla 1360 TL olacaktır.

 

EN DÜŞÜK DEVLET MEMURU MAAŞI(Evli, Eşi çalışmayan ve iki Çocuklu)

15/7/2009 tarihi itibarıyla eline geçen net maaşı -asgari geçim indirimi hariç-  1157,30 TL olan 13 üncü derecenin birinci kademesindeki evli,eşi çalışmayan ve iki çocuklu memurun maaşı, mali haklara ve sosyal yardımlarla ilgili toplu görüşme taleplerimizin kabul edilmesi halinde 01/01/2010 tarihi itibarıyla 1544 TL olacaktır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo