Toplu Görüşmelerin 3. Turunda Hizmet Kollarının Sorunları Görüşüldü

 

Toplu görüşmelerin üçüncü turunda, yetkili sendikalar kendi hizmet kollarında yaşanan sorunları ve taleplerini dile getirdiler. Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının temel sorunları ve sendika taleplerini slayt sunumu eşliğinde gerçekleştirdi.

 

  Toplu görüşmelerin üçüncü turunda hizmet kollarının yetkili sendikaları taleplerini dile getirmeden önce, heyet başkanı olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, mali taleplerimize karşı hükümetten henüz bir teklif gelmediğini belirterek, Hükümetten net bir açıklama beklediklerini kaydetti.

 

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI GENEL BAŞKANIMIZ AÇIKLADI.

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, sağlık çalışanlarının döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmesi, ek ödemeden yararlandırılması, izin ve rapor dönemlerinde döner sermaye hakkı tanınması, döner sermaye gelirlerinin emekliliğe yansıması, sözleşmeli personele kadrolulara tanınan hakların verilmesi, sosyal hizmetlerdeki sorunların çözümü, üniversite hastanelerindeki başta döner sermaye adaletsizliği olmak üzere yaşanan sorunlar gibi konularda, sendikal taleplerimizi gerekçeleriyle birlikte açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ile uzlaşma halinde olunan pek çok konuda Maliye’nin itirazları ile karşılaştıklarına işaret eden Genel Başkan, Sağlık Bakanlığı’nın döner sermaye tavan oranlarının yüzde 200’e yükseltilmesi konusundaki teklifinin Tam Gün Yasa Tasarısı’ndan Maliye tarafından çıkartıldığını hatırlattı.

 

Döner sermayede adil bir dağılım istediklerini dile getiren Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, izin ve rapor dönemlerinde döner sermayelerin kesilmesinin de yanlış olduğunu vurguladı. Genel Başkan, “Görevi başında geçirdiği kaza nedeniyle rapor kullanmak zorunda kalan bir sağlık çalışanının döner sermayesini kesmek, insani bir uygulama değildir” şeklinde konuştu.

Sözleşmeli personelin hastalık izninin 30 günü aşması halinde hizmet akdinin feshedilmesi durumuyla karşılaşmasını da büyük bir hukuksuzluk olarak nitelendiren Genel Başkanımız, gayri ihtiyari bir durum olan hastalığa sınır getirmeye kalkan bu trajikomik düzenlemenin ortadan kalkması gerektiğini dile getirdi.

 

Sözleşmeli personel mevzuatının, çalışanların haklarını koruma noktasında çağın gerisinde kaldığına dikkat çeken Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, “ Sözleşmeli personel mevzuatından kaynaklanan haksızlıklara karşı açılan davalar bunu net olarak ortaya koymaktadır. Hastalık izninin 30 günle sınırlandırılması, intibak hakkı gibi bir çok konuda yargı idarenin uygulamalarının hukuka uygun olmadığı kararını vermektedir. Danıştay, 4/B’li personelin hizmet sözleşmesinde yer alan “döner sermaye gelirlerinin azalması durumunda, idareye sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyan hükmünün iptali için açtığımız davada idareyi haksız bulmuştur. Söz konusu davaya ilişkin kararın gerekçesinde Danıştay,  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların çağdışı olduğu vurgusunu yapmıştır. Sağlık-Sen olarak, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarının yargı yoluyla değil, bu masada çözülmesi ve var olan haksızlıkların giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, sosyal hizmet çalışanları ile ilgili temel talepleri de gündeme getirdiği sunumunda, ek ders ücreti alan sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, diyetisyen gibi meslek gruplarındaki çalışanların da ek ödemeden yararlanması gerektiğini ifade etti.

KAMU-SEN’DEN KOMİK İTİRAZ

 

Toplu görüşmelere bu yıl ilk kez yetkili sendika olarak katılan Sağlık-Sen’in gerçekleştirdiği kapsamlı sunum, heyetteki Kamu-Sen ve bağlı sendikaları rahatsız etti. Sağlık-Sen’in slayt eşliğinde sunum gerçekleştirmesine itiraz eden Kamu-Sen Başkanı, kendilerinin bu tarz bir hazırlık yapmadıklarını itirazına gerekçe gösterdi. Bakan Hayati Yazıcı ise teknolojik imkanların herkes tarafından kullanılabileceğini, bu konuda hiç kimseye kısıtlama yapmasının söz konusu olamayacağını belirtince, Kamu-Sen Başkanı Bircan Akyıldız, Sağlık-Sen’in sunumu süresince salonu terk etti. Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, yapılan itiraza anlam veremediklerini belirterek, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunları ve temel taleplerimizi en etkin yöntemlerle masaya taşımak asli görevimizdir. Bizim toplu görüşme taleplerimizi teknolojik imkanları kullanarak gerçekleştirme hakkımız olduğunu düşünüyorum. Kamu-Sen heyeti sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının konuşulduğu anda masada olsaydı daha yararlı bir tutum ortaya koymuş olurdu.

 

GÜNDOĞDU: “SAYIN BAKAN’IN TAVRINI ÖNEMSİYORUZ”

 

Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, toplantının verimli geçtiğini söyledi.

Gündoğdu, toplantıda özellikle tedavi ve görev yolluklarını kendisi ödeyip daha sonra bu ödemeleri alamadıkları için mağduriyet yaşayan memurlar ve bazı belediyelerde maaşlarını alamayan kamu görevlilerinin sorunlarını gündeme getirdiklerini bildirdi.

 

Ayrıca hizmet kollarının genel ve özel sorunlarını Kamu İşveren Kuruluna aktardıklarını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

''Bu konularda, Sayın Bakan'a, 'Geçmiş yıllarda olduğu gibi hizmet kollarının sorunları ilgililer tarafından sadece okunup, sizler tarafından dinlenmekle kalmasın, bunların Yüksek İdari Kurula ve ilgili bakanlıklara sevkini ve güçlü bir iradeyle takibini istiyoruz' dedik. Memur-Sen olarak somut bir öneride bulunduk. Sayın Bakan da 'gelecek sene bu masada bunların takibi ve giderilmesi için elimizden geleni yaptığımız göreceksiniz' diye bir siyasi sahiplenme ve bunun suya atılan imza olarak kalmamasına yönelik bir tavır geliştirdi. Bunu önemsiyoruz.''

 

Toplu görüşmelerde yarın grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı talebinin gündeme geleceğini anımsatan Gündoğdu, bu talebin gerçekleşmesi için yarın Ankara dışındaki tüm illerde eylem yapacaklarını, Ankara'daki eylemi ise İçişleri Bakanı Beşir Atalay yarın konfederasyon genel merkezini ziyaretleri dolayısıyla için cumartesi gününe ertelediklerini bildirdi.

Gündoğdu, İstanbul'da yaşamını yitiren iki itfaiyeciye Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileğinin ardından bugün başlayacak olan ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı olması temennilerinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo