Döner Sermaye’de Üretilen Katkı Esas Alınmalı

 

Sendikamızın açtığı davada, yargı, görevlendirmeyle idari makamlara atananların, döner sermaye ek ödemesinin, fiilen yürüttüğü göreve ilişkin kadro-unvan katsayısından hesaplanması gerektiğine karar verdi.

 

Sağlık Bakanlığı’nda 1 Eylül 2007 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte, Bakanlık veya valilik oluruyla görevlendirilenlere, yürüttüğü göreve ilişkin hizmet alanı kadro-unvan katsayısından ek ödeme yapılamıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra İl Sağlık Müdürü, Müdür yardımcısı, şube müdürü, baştabip, baştabip yardımcısı, Hastane müdürü, müdür yardımcısı, başhemşire gibi idari görevlere Bakanlık veya Valilik oluruyla görevlendirilenlerin, döner sermaye ek ödemeleri, asli kadro-unvan katsayısı esas alınarak hesaplanıyor.

 

Sendikamız Hukuk Bürosu avukatlarının,   Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne Valilik oluruyla şube müdürü olarak görevlendirilen üyemiz adına açtığı davada, yargı, döner sermaye hakkından yararlandırılırken, fiilen sunulan katkının esas alınması gerektiğine karar verdi. 

Davaya bakan Kayseri  Birinci İdare Mahkemesi, 5442 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu çerçevesinde valilik oluru ile şube müdürlüğü görevine getirilen sağlık memurunun, döner sermaye ek ödemesinin fiilen yürüttüğü şube müdürlüğü kadro-unvan katsayısından yapılması gerektiğine hükmetti. Mahkeme;  kararında, şube müdürü olarak görevlendirilen kişinin, döner sermayeye bu görev üzerinden katkı sağladığına dikkat çekerek, bu nedenle döner sermaye ek ödemesinden fiilen yürüttüğü görev üzerinden faydalanması gerektiği görüşüne yer verdi.

 

Sendikamızdan yapılan açıklamada, 1 Eylül 2007 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte son iki yıldır görevlendirme ile idari makamlara atananların asli kadro-unvan katsayısına göre döner sermaye ek ödemesi almak zorunda kaldığını belirterek, söz konusu dava kararının kesinleşmesi halinde önemli bir mağduriyetin giderileceği ifade edildi. Davanın kesinleşmesi için Danıştay safahatının tamamlanması gerekiyor.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo