Ebelik Lisans Tamamlamada Önemli Duyuru

 

Sendikamızın girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Lisans Tamamlama ile ilgili protokol imzalanan üniversitelerden 19 Mayıs Üniversitesi, “Uzaktan Ebelik Lisans Tamamlama Programı” hakkında önemli bir duyuru yaptı.

 

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Ebelik Lisans Tamamlamada önemli bir duyuru yaptı.

 

 

 

Ebelik Lisans Tamamlama Programı

Merak Edilen Konular

 

Kamu veya özel sektörde çalışmakta olan ebelik bölümü/programı ön lisans mezunu ebelerin uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla yürütülen “Ebelik Lisans Tamamlama Programı” ile ilgili sürecin, kesin kayıt ile ilgili aşamaların Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen kısmı halen devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgili faaliyetlerini tamamladığında, kesin kayıt ile ilgili yapılacakları içeren duyuru web sayfamız aracılığıyla yapılacaktır.

Ebelik Lisans Tamamlama programı ile ilgili her türlü bilgiye bu siteden ulaşabilirsiniz. Program ile ilgili sorularınız için telefon açılması yerine, öncelikle http://uzem.omu.edu.tr adresine bakılması şayet yeterli bilgiye ulaşılamamış iseuzem@omu.edu.tr adresine e-posta atılması ve cevaplar için de duyuruların takip edilmesi hususunda göstermiş olduğunuz hassasiyete şimdiden teşekkür ederiz.

Ders içerikleri ve sınavların hazırlanmasından Samsun Sağlık Yüksekokulu, programın yürütülmesinden ise Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumludur. Konu ile ilgili merak ettiğinizi düşündüğümüz soruların bazılarına ait cevaplar aşağıda verilmiştir.

 

·         Programdan kimler yararlanabilir?

Bu programa sadece Sağlık Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında halen çalışmakta olan iki yıllık ebelik ön lisans mezunları kayıt yaptırabilirler. Farklı programlardan mezun olup, ebe olarak çalışanlaryararlanamazlar.

 

·         Program ne zaman başlayacak?

Samsun Sağlık Yüksekokulu'nun Akademik Takvim ilanında belirtilecek ve dersler yıllık program esasına göre yürütülecektir. (Ünivertisenin web sitesinde duyurulacaktır.)

 

·         Programa ne kadar süre ile öğrenci kabul edilecek?

Programa 2009–2010 ve 2010–2011 Öğretim Yıllarında öğrenci kabul edilecektir. Yıl ortasında öğrenci kabul edilmeyecektir.

 

·         Programa kayıt yaptıracakların statüsü nedir?

Ebelik lisans tamamlama programına kayıt yaptıracak öğrenciler; ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecektir.

 

·         Programın ücreti ne kadardır ve ödeme şekli nasıl olacaktır?

Sağlık Bakanlığı ve Üniversitemiz arasında oluşturulmuş olan "Koordinasyon Kurulu", eğitim-öğretim çalışmalarında olduğu gibi bu konuda da çalışmalarına devam etmektedir. Konu karara bağlandığında sitemizde ilan edilecektir.

 

Not: Öğrencilerden alınacak ücret iki kalemden oluşmaktadır.

 

1. Sağlık Yüksekokulları için Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan II. Öğrenim Harcı

2. Uzaktan Eğitim Giderleri

 

·         Ne kadar sürede mezun olmak gerekir?

Öğrenci programa kayıt olduğu tarihten itibaren 4 yıl içerisinde mezun olmak zorundadır. Aksi halde programdan kaydı silinerek Üniversitemizden ilişiği kesilecektir. 

 

·         Programda hangi dersler görülecektir?

 

EBELİK LİSANS TAMAMLAMA DERSLERİ:

* 3. Sınıf Dersleri

1. Ebelikte Eğitim

2. Embriyoloji ve Gebelik

3. Normal, Riskli Gebelik ve Doğum Yöntemi

4. Temel Bilgi Teknolojileri

5. Biyoistatistik ve Araştırma

 

* 4. Sınıf Dersleri

1. Yeni Doğan Sağlığı ve Hastalıkları

2. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları

3. Büyüme ve Gelişme

4. Genetik

 

 

·         Programda dersler nasıl yürütülecektir?

Programda yürütülecek olan dersler daha sonra web adresi duyurularak internet üzerinden yürütülecektir.

 

·         Programda uygulama dersleri nasıl yürütülecektir?

Uygulama derslerinin yürütülmesinden sorumlu koordinatör kuruluş Sağlık Bakanlığı'dır. Uygulama derslerini tamamlamak mezuniyet için zorunlu olup, uygulamasını tamamlayan öğrencilerin listesi Sağlık Bakanlığı tarafından Üniversitemize gönderilecektir.

 

·         Programdan mezun olanlara ne tür bir diploma verilecektir?

Programdan mezun olanlara Üniversitemizce “Ebelik Lisans Diploması” verilecektir. Mezun öğrenciler, ilgili mevzuat gereğince Üniversitemiz tarafından verilen diğer lisans diplomalarıyla elde edilen hakların aynısına sahip olacaklardır.

 

·         Sınavlar nasıl yapılacaktır?

Her öğretim yılındaki her bir ders için 1 ara (Vize), 1 yılsonu (Final) ve 1 bütünleme hakkı tanınacaktır. Sınavlar yüz yüze yapılacaktır. Sınavların yapılacağı merkezler daha sonra duyurulacaktır.

 

·         Ders/Derslerden kalınması durumunda ne olacaktır?

3. sınıfta yer alan bir ya da daha fazla dersi başaramayan öğrenciler, bu ders/dersleri tekrar etmek zorundadır. Bu ders/dersler 4. sınıf dersleri ile birlikte alınabilecektir. 3 ve 4. sınıfın derslerini almakla birlikte başarısız olunan ders/dersler olduğu taktirde ilgili öğrenci yıl uzatmış olup, programı 2 yıl içerisinde tamamlayamamış duruma düşecektir.

 

·         Yıl uzatma durumunda ne olacaktır?

Normal eğitim süresinde mezun olmayanlardan; II. Öğretim Harcı alınır. Uzaktan eğitim gideri ise, III. Öğretim yılında %50 ve izleyen eğitim yılında %70 indirimli olarak alınır.

 

·         Program ile ilgili teknik destek bilgisi sağlanacak mı?

Programa kayıt olan öğrencilere öncelikle Uzaktan Eğitim Portalını kullanmaya yönelik bilgilendirmeleri içeren bir kullanım kılavuzu sunulacaktır. Ayrıca Lisans Tamamlama Programı süresince UZEM bünyesindeki çağrı merkezi tarafından teknik bilgi desteği sağlanacaktır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo