Lisans Tamamlama Koşullarına İtiraz Ettik

 

Sendikamız, lisans tamamlama kayıtlarında adaylardan noter onaylı diploma suretinin istenmesine itiraz ederek, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı genelgesinin yönetmeliğe aykırı olduğunu bildirdi.

 

Sağlık Bakanlığı’nın Lisans Tamamlama Programları için kayıtta diplomanın aslı ya da noter onaylı suretinin isteneceğini genelge ile duyurmasına Sendikamız itiraz etti. Genelgenin, 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin (d) bendinde belirtilen “İstenen belgenin aslının getirilmesi hâlinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir” hükmüne aykırı olduğunu bildiren Sendikamız, Bakanlığa gönderdiği yazıda, belgenin aslının getirilmesi halinde alsına uygunluğunun kontrol edilip, ilgili görevli tarafından onaylanarak işlem yapılmasını istedi.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo