Lisans Tamamlamada Kayıtlar 27 Ekim’e Uzatıldı

 

Sağlık Bakanlığı, Sendikamızın gündeme getirdiği ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu Lisans Tamamlama Programlarında ön kayıt yaptıramayanların mağduriyetinin giderilmesi için başvurusu süresi 27 Ekim’e kadar uzattı.

 

Sağlık Bakanlığı Sendikamızın isteğini doğrultusunda Lisans Tamamlama için internet üzerinden 10 Ağustos 07 Eylül 2009 tarihleri arasında ön başvuruda bulunamayanların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla, kesin kayıt başvuru süresi 27 Ekim 2009 tarihine kadar uzattı.

 

Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili duyurusu şöyle:

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı     B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/12886                                        19.10.2009

 Konu   Lisans Tamamlama 

     

                                                                                        

İlgi: a) 05/08/2009 tarih ve 2009/48 Nolu Genelge, 

        b) 01/10/2009 tarih ve 2009/57 Nolu Genelge.  

 

Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programlarından yararlanmak isteyen adayların Bakanlığımız ilgi Genelgeler doğrultusunda; internet üzerinden 10 Ağustos 07 Eylül 2009 tarihleri arasında ön başvuruları alınmış, 05 – 23 Ekim tarihleri arasında ise il sağlık müdürlüklerince kayıta esas belgelerin alınmasına devam edilmektedir.

İnternet üzerinden başvuru yapamayan adaylara yeni bir hak tanınması konusunda,  şahıslar tarafından il sağlık müdürlüklerine ve Bakanlığımıza yoğun talepte bulunulmuştur.

Bakanlığımızca bu yoğun talepler değerlendirilerek, uygun şartları taşıyıp ön başvuruda bulunamayanların mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla, kesin kayıta esas işlemler için gerekli evraklarla birlikte kayıt tarihleri içinde başvurularının kabul edilmesi ve bu nedenle ilgi (b) genelgede belirtilen 23 ekim 2009 tarihinde sona erecek olan kayıt süresinin 27 Ekim 2009 tarihine kadar uzatılması Makamın 16/10/2009 tarih ve B.10.0.SEG.0.72.00.03-774.99/12795 sayılı Oluruyla uygun görülmüştür.

Daha önceden internetten ön başvuruda bulunamayanlara ilgi (b) genelge ekindeki EK-2 formunun tamamının doldurtturularak, kayda esas evraklarıyla beraber teslim alınmasını,

Lisans Tamamlama için kayıt işlemlerinin bahse konu makam oluru doğrultusunda yapılması ve ilinizde bulunan üniversitelere, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlara konuyla ilgili gerekli duyuruların yapılması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

                                                                                      

 

                                                                                                   İdris YAŞAR

                                                                                                       Bakan a.

                                                                                                Genel Müdür Yardımcısı

DAĞITIM :

Gereği :                                                                                

A Planı

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo