Cumhurla Cumhuriyet Barışmalı

 

 Bir yönetim şekli olarak adlandırılan Cumhuriyet, ülkemizde bundan 86 yıl önce hayat buldu. Bu süreç içinde, birçok badire atlattı, darbeler gördü, muhtıralar yaşadı. Komplolar kuruldu. Her seferinde bunun bedelini cumhur; yani halk ödedi.

 

Kimileri eylemlerini Cumhuriyet’i, cumhurdan korumak için yaptığını söyledi. Tankları sokaklara sürenler de, gece yarısı bildirilerini yayınlayanlar da, ülkenin Başbakanını idam edenler de, Cumhuriyet’i korumak için yaptıklarını söyledi.

 

Bütün bu kavgaları, eylemleri yeniden yaşamamak için cumhurla Cumhuriyet’in barışması sağlanmalı, herkesin rejim içinde kendine yer bulacağı bir ortam hazırlanmalıdır.

 

Cumhur, kendi ülkesinde dininden, yaşam tarzından, düşünce yapısından dolayı ikinci sınıf insan muamelesi görmemeli, kimse de böyle görme hakkını kendisinde bulmamalıdır. Hizmet ettirmek için değer atfedilip, sosyal toplum içinde bulunmasına yer verilmeyen insanların ikinci sınıf görülmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Vergi tahsil edilirken herkesin eşit sayıldığı ülkemizde, bütün kurumlar vatandaşlık kavramı içinde yer alan herkese eşit miktarda açılmalıdır. Üretime destek olup temel unsuru oluşturanlar, demokratik rejim olan Cumhuriyet’te, kendisini eşit olarak hissetmelidir. Bütün haklardan eşit olarak yararlanmalıdır.

 

Cumhuriyet rejiminin en temel esası olan parlamentonun üzerindeki yargı tehdidi ortadan kaldırılmalı; yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki görev tanımları demokratik sistemin gerekleri doğrultusunda dizayn edilmelidir.

 

Halkın egemenliğinin esas olduğu, halktan cumhuriyetini korumak için komploların üretilmediği, gece yarısı bildirilerinin olmadığı, yargı önünde herkesin eşit olduğu, yargı tarafsızlığının sağlandığı bir hayat tarzı, bütün vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır.

 

Bütün bunlara ulaşmanın yolu da tam demokratik bir anayasadır.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, yaşadığımız sürecin tam ve kesintisiz demokrasimize geçişe vesile olmasını dileriz."

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo