Sebepsiz Fesih Hakkına Yürütmeyi Durdurma

 

Hizmet sözleşmesinde sebepsiz fesih hakkı tanıyan düzenlemenin iptali için açtığımız davalarda, yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

 

Daha önce Sağlık Bakanlığı’nda uygulanan hizmet sözleşmesinde yer alan sebep göstermeden sözleşmeyi feshetme hakkını, Danıştay’a açtığı dava ile iptal ettiren Sendikamız, üniversite hastanelerinde uygulanan hizmet sözleşmesinde sebepsiz fesih hakkı tanıyan düzenlemelerin iptali için de 19 üniversite aleyhine dava açtı.

 

Gazi Üniversitesi için Ankara 5. İdare Mahkemesine ve Karedeniz Teknik Üniversitesi için Trabzon İdare Mahkemesine açılan davalardan yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

 

Ankara 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararında, kamu görevlisi sıfatına sahip olan sözleşmeli personelin hangi hallerde sözleşmesinin feshedilebileceğinin somut ve objektif kurallara bağlı olması gerektiği belirtilerek, sebep göstermeksizin sözleşmenin feshedilmesinin hukukla bağdaşmadığını kaydetti.

 

Trabzon İdare Mahkemesi ise kararında, sebep göstermeksizin sözleşme feshetme hakkının, zayıf durumda olan bireyin çalışma güven ve huzurunu bozabilecek, çalışma verimini olumsuz etkileyecek nitelikte bir düzenleme olduğuna dikkat çekerek, dava konusu düzenlemenin, devletin çalışanların barış ve huzurunu sağlama yükümlülüğü ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağına yer verdi.

 

“SÖZLEŞMELİ UYGULAMASI HER YÖNÜYLE DÖKÜLÜYOR”

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, sözleşmeli personel istihdamının uygulamada olduğu kadar hukuksal temelde de ciddi sorunlara neden olduğunu belirterek şu görüşleri aktardı: “Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların, çağın gerekleriyle uyuşmadığı yargı kararıyla tescil edilmiştir. Sözleşmeli personel uygulamasının kaldırılması çalışma koşullarında adaletin sağlanması adına tek çıkar yoldur. Kamuda kadrolu istihdam modeline dönülmeli ve tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir.”

Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin kararı için tıklayın

Trabzon İdare Mahkemesi’nin kararı için tıklayın

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo