Memur-Sen, Toplu Görüşme Priminin Devam Etmesi İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

 

Bilindiği gibi, 2005 yılı toplu görüşmeleri sonucunda Kamu İşveren Kurulu ile kamu görevlilerini temsil eden sendika ve konfederasyonlar arasında imzalanan Mutabakat Metni’nin 4’üncü maddesindeki, sendika üyesi olan personele aylık 5 YTL ilave ödenmesini sağlayacak kararın gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla 375 sayılı KHK’ye 5473 Sayılı Kanun’la Ek 4’üncü madde eklenmiştir. Sendika üyesi kamu görevlilerine, sendika üyesi olmaları amaç ve gerekçesiyle ilave ödeme yapılmasını öngören söz konusu maddede, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL verilmesini hükme bağlamıştır. Anılan hükümle birlikte, sendika üyesi kamu görevlilerine 5 TL ödenmeye başlanmıştır. Mezkur ödeme, 2008 yılında 10 TL’ye çıkarılmış, 2009 yılında da 10 TL olarak sendika üyesi kamu görevlilerine maaşlarıyla birlikte ödenmeye devam edilmiştir.

 

Cumhuriyet Halk Partisi, bu ödemeye dayanak teşkil eden 375 sayılı KHK’nin -5473 sayılı Kanunun 1’nci maddesiyle eklenen- Ek 4’üncü maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, Anayasa Mahkemesi de, 375 sayılı KHK’nin -5473 Sayılı Kanunun 1’nci maddesiyle eklenen- Ek 4’üncü maddesini iptal etmiştir.

 

Anamuhalefet Partisi CHP’nin, kamu çalışanlarının özlük haklarının gelişmesi, toplu sözleşme ve grev hakkı kazanması için memur sendikalarına destek olması gerekirken, elindekinin alınması için girişimde bulunması düşündürücüdür, iyi niyetlilikten uzaktır.

 

Söz konusu yasal düzenlemeyi iptal eden Anayasa Mahkemesi de, CHP’nin başvuruları doğrultusunda karar alma teamülünü sürdürerek, memur konfederasyonlarından görüş almadan kamu çalışanlarının kazanımlarını iptal etmiş ve mağduriyete sebep olmuştur.

 

Dünyada örneği bulunmayacak bir şekilde sendikalı çalışanın sendikasız çalışandan daha az gelir elde etmesi çelişkisini ortadan kaldırmak ve toplu sözleşme hakkını fiilen kullanamamaktan kaynaklanan ücrete dair mağduriyetleri gidermek ve bordro içeriğinde yeni bir kalem oluşturmak amacıyla, hayata geçirilen bu uygulama, kamu görevlileri sendikalarının üyelerine sendika üyesi olmaları kaynaklı olarak kazandıkları ilk mali haktır. Bir başka ifadeyle, toplu görüşme primi, sendika üyesi kamu görevlisi ile sendika üyesi olmayan kamu görevlisi arasındaki farkın maaş bordrosu üzerindeki ilk yansımasıdır.

 

Kamu işçilerinin toplu sözleşme yoluyla elde ettiği hakkın bir benzerinin memurlara çok görülmesi, hakkaniyet ölçülerine sığmamaktadır.

 

Memur-Sen olarak, gerek Maliye Bakanlığı gerekse Başbakanlık nezdinde söz konusu ödemenin devamını sağlayacak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme yolunda görüşmelerimiz devam etmektedir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo