Sebepsiz Fesih Hakkına Yürütmeyi Durdurma Kararı

 

Adnan Menderes Üniversitesi’nde sözleşmeli personel için uygulanan hizmet sözleşmesinin sebepsiz fesih hakkını düzenleyen hükmünün yürürlüğü Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

 

Daha önce Sağlık Bakanlığı’nda uygulanan hizmet sözleşmesinde yer alan sebep göstermeden sözleşmeyi feshetme hakkını, Danıştay’a açtığı dava ile iptal ettiren Sendikamız, üniversite hastanelerinde uygulanan hizmet sözleşmesinde sebepsiz fesih hakkı tanıyan düzenlemelerin iptali için de 19 üniversite aleyhine dava açmıştı.

 

Gazi Üniversitesi ve Karedeniz Teknik Üniversitesi aleyhine açılan davalara bakan mahkemeler tarafından hizmet sözleşmesinin ilgili hükmünün yürürlüğünün durdurulmuştu.  Benzer bir karar Aydın 1. İdare Mahkemesi’nden geldi. Adnan Menderes Üniversitesi’nde uygulanan hizmet sözleşmesinin sebepsiz fesih hakkını düzenleyen maddesi hakkında, mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

Aydın 1. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararında, kamu görevlisi sıfatına sahip olan sözleşmeli personelin hangi hallerde sözleşmesinin feshedilebileceğinin somut ve objektif kurallara bağlı olması gerektiği belirtilerek, sebep göstermeksizin sözleşmenin feshedilmesinin hukukla bağdaşmadığını kaydetti.

 

“SÖZLEŞMELİ UYGULAMASI HER YÖNÜYLE DÖKÜLÜYOR”

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, sözleşmeli personel istihdamının uygulamada olduğu kadar hukuksal temelde de ciddi sorunlara neden olduğunu belirterek şu görüşleri aktardı: “Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların, çağın gerekleriyle uyuşmadığı yargı kararıyla tescil edilmiştir. Sözleşmeli personel uygulamasının kaldırılması çalışma koşullarında adaletin sağlanması adına tek çıkar yoldur. Kamuda kadrolu istihdam modeline dönülmeli ve tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir.”

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo