Sendikamızdan Bir Hukuk Kazanımı Daha

 

Giresun’da ebe kadrosunda olup üç yılı aşan süre yataklı tedavi kurumunda hemşirelik yapan üyemizin hemşirelik yetkisi talebini reddeden idarenin işlemi yargıdan döndü.

 

Bilindiği gibi 2 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan düzenleme ile bir defaya mahsus olmak üzere, ebelik diplomasına sahip olduğu halde, kanunun yayımı tarihinde en az 3 yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendirenlerin, hemşirelik yetkisi ile görevlerine devam etmeleri hükmü getirilmişti.

 

Giresun’da ebe olarak görev yapan üyemiz İpek Elifoğlu 24/09/2002 tarihinde, geçici görevlendirme yoluyla Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Hastanesinde çalışmaya başladı.  15/07/2004 tarihinde ise bu kurumda kadroya geçirilen üyemiz, kurumda hemşire olarak çalıştığı sürenin üç yıl geçmesi üzerine nedeniyle idareye müracaat ederek, hemşirelik yetkisinin verilmesini istedi. Ancak idare, üyemizin kuruma kadrosunun alındığı tarihi esas alarak, kanunun öngördüğü 3 yıl şartını taşımadığı gerekçesiyle müracaatı reddetti.

 

Bunun üzerine Sendikamız idarenin bu kararını yargıya taşıdı. Sendikamızın Ordu İdare Mahkemesine açtığı dava sonucu, yargı, üyemiz İpek Elifoğlu’nun yasada öngörülen şartları taşıdığına karar vererek, idarenin işlemini iptal etti.

 

Mahkemenin kararı, yataklı tedavi kurumunda valilik oluru veya geçici görevlendirme ile çalışmasına bakılmaksızın, Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundaki söz konusu düzenlemede belirtilen üç yıllık süre şartını doldurmuş olmanın hemşirelik yetkisini almak için yeterli olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo