2010 Hizmet Sözleşmeleri Yargı Kararlarımıza Göre Yeniden Düzenlendi

 

 Sendikamızın 2009 yılında verdiği hukuk mücadeleleri sonucu sözleşmeli personelin hastalık izninin 30 günü aşması, döner sermaye gelirlerinin yetersiz kalması gibi nedenler fesih gerekçesi olmaktan çıktı.

 

Sendikamızın 2009 yılında açtığı davalar sonucu, 4/B’lilerin hizmet sözleşmesinde yer alan döner sermaye gelirlerinin yetersizliği gerekçesiyle fesih ve hastalık iznini 30 günle sınırlandıran düzenlemeler Danıştay 12. Dairesi tarafından durdurulmuştu. Sağlık Bakanlığı, 4/B’lilerin 2010 yılı hizmet sözleşmesini, sendikamızın açtığı davalarda verilen yargı kararları çerçevesinde yeniden düzenledi.

 

Buna göre, daha önce hizmet sözleşmesinin 9. maddesinde yer alan ve döner sermaye gelirleri yetersiz kalması halinde kuruma hizmet sözleşmesini feshetme hakkını tanıyan düzenleme, Danıştay 12. Dairesi’nin verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile 2010 yılı hizmet sözleşmesinden çıkartıldı.

 

Hizmet sözleşmesinin izinlerle ilgili 8. maddesinde hastalık iznini 30 günle sınırlandıran hüküm ise Danıştay 12. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararına yer verilerek düzenlendi. Danıştay 12. Dairesi hastalık iznini 30 günle sınırlandıran düzenleme hakkında verdiği yürütmeyi durdurma kararında, sözleşmeli personel çalıştırma kurallarının, sözleşmeli personelin haklarını çağdaş koşullarda korumaktan uzak olduğu yorumunda bulunmuştu.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo