Tam Gün Tasarısı Bu Haliyle Çalışma Barışını Bozar

 

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen Tam Gün Yasa Tasarısı’ndaki eksikliklere dikkat çekerek, “Sağlıkta Dönüşüm Programının önemli bir ayağı olan tasarının çıkmasını önemsiyoruz. Ancak tasarı bu haliyle çalışma barışını bozar” dedi. 

 

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, tasarıda radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süresinin 35 saate çıkartılmasını eleştirerek, “Türkiye’deki radyoloji ünitelerinin büyük çoğunluğu çalışan güvenliği standartlarını taşımazken, haftalık çalışma süresi yükseltilerek radyoloji çalışanlarının sağlığı tehlikeye atılmaktadır” dedi.

 

Sağlık hizmetlerinin bir ekip çalışmasının ürünü olduğu gerçeğinin unutulduğunu dile getiren Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranlarının yüzde 150’den 200’e, riskli birimler için ise yüzde 250’ye yükseltilerek, döner sermaye ödemelerindeki adaletsizlik makasının daraltılması gerektiğini söyledi.

 

Hekimlerin döner sermaye gelirlerinin bir kısmının garanti gelir olarak ücretlerine yansıtılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Genel Başkan, diğer sağlık çalışanlarının bu uygulamadan muaf tutulmasının ise, ekip ruhuna ve çalışma huzuruna zarar vereceğini belirtti. Kaçar, “Tabip dışı personelin döner sermaye gelirlerinin, 375 Sayılı KHK’de belirtilen ek ödeme tutarı kadarki miktarı garanti gelir olarak verilmeli ve emekliliğe yansıtılarak, Tam Gün Yasası’nda adalet sağlanmalıdır” diye konuştu.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo