Sebepsiz Feshe Bir İptal Daha

 

Sendikamızın üniversite hastanelerinde uygulanan hizmet sözleşmelerindeki sebepsiz fesih hakkını düzenleyen hükmün iptali için açtığı davalardan birisi daha sonuçlandı.

Trabzon İdare Mahkemesi; Sendikamızın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesinde 4/B Kapsamındaki sözleşmeli personele uygulanan hizmet sözleşmesinde yer alan ve idareye sebepsiz fesih hakkı tanıyan düzenlemenin iptali için açtığı davayı karara bağladı.

 

Trabzon İdare Mahkemesi, kararında, sebepsiz fesih hakkına ilişkin kuralın, çalışma barışını ve güvenini bozup, çalışanları sürekli olarak işten çıkarılma tehdidi altında bırakarak çalışma verimini olumsuz etkileyeceği görüşüne yer verdi.  Mahkeme, söz konusu düzenlemenin devletin çalışanların barış ve huzurunu sağlama yükümlülüğü ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı sonucuna vararak, hizmet sözleşmesindeki sebepsiz fesih hakkı ile ilgili hükmün iptaline karar verdi. 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo