Tam Gün'de Hekim Dışı Sağlık Çalışanları Gözardı Edildi

 

Sağlık çalışanlarının özlük hakları ve döner sermaye payları hakkında da düzenlemeler içeren Tam Gün Yasası  hekim dışı sağlık çalışanları için tam anlamıyla hayal kırıklığı oldu. Yasayla birlikte radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süresi, Türkiye’deki radyoloji ünitelerinin durumu dikkate alınmadan 35 saate çıkartıldı. Hekim dışı yaklaşık 250 bin sağlık çalışanının yıllardır yaşadığı döner sermaye adaletsizliğini belli ölçüde gidermeyi hedefleyen Bakanlık taslağındaki düzenleme, Maliye tarafından Tam Gün Yasasından çıkartıldı. 

 

Tam Gün Yasası’nın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından değerlendirme yapan Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, hekim dışı sağlık çalışanlarının taleplerinin dikkate alınmamasını yasanın en büyük eksikliği olarak yorumladı. “Tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranlarının yükseltilmemesi, hekimlerde olduğu gibi döner sermaye gelirlerinin bir kısmının emekliliklerine yansıtılmaması ve radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerinin 35 saate çıkartılması gibi yasadaki itiraz noktalarımız hakkında cumhurbaşkanından veto talebinde bulunacağız” diyen Genel Başkanımız açıklamasını şöyle sürdürdü:

 

“Performansa dayalı ek ödeme sisteminin uygulandığı 6 yıllık süre zarfında ek ödeme dağılımındaki adaletsizliğin hekim dışı personel aleyhine geliştiği görülmüştür. Bu gerçek maalesef  Tam Gün Yasasında göz ardı edilmiştir. Tam Gün Yasası bu haliyle bir ekip hizmeti olan sağlık hizmetlerinin sunumunu ve çalışma barışını olumsuz etkileyecektir.  Hekim dışı sağlık çalışanları döner sermaye sisteminin mağdurları olmuşlardır. Tam Gün Yasası ile bu mağduriyetleri devam etmektedir. Hükümet, hekimler açısından olumlu bulduğumuz döner sermaye gelirlerinin bir kısmının emekliliklerine yansıtılması uygulamasından sağlık çalışanlarını mahrum bırakarak ayrım yapmıştır. Bu durum sağlık çalışanları arasında huzurluk oluşturmaktan başka yarar sağlamayacaktır.”

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo