Sağlık Çalışanlarına Önemli Açıklama

 

Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesindeki başta iş güvencesi olmak üzere temel çalışma haklarına yönelik adaletsiz hükümlerden bazılarının yürürlüğü, sürdürdüğümüz hukuk mücadelemiz sonucu yargı tarafından durdurulmuştur.

 

Daha önce kamuoyu ile de paylaştığımız yürütmeyi durdurma kararı verilen düzenlemelerden birisi, döner sermaye gelirinin düşmesi halinde idareye sözleşmeyi feshetme yetkisi veren düzenleme, diğeri ise hastalık iznini 30 günle sınırlandıran düzenleme idi.  Bu iki konuda açtığımız davalarda Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

 

DÖNER SERMAYE GELİRLERİNİN DÜŞÜK OLMASI HALİNDE SÖZLEŞME FESHEDİLEMEYECEK

 

Sendikamızın açtığı dava sonucu 2009 yılında uygulanan 4/B Hizmet Sözleşmesinin 9/e maddesinde geçen ve idareye döner sermaye gelirlerinin düşük olması halinde sözleşmeyi feshetme yetkisi veren düzenlemenin yürürlüğü 1 Haziran 2009 tarihinde Danıştay tarafından durdurulmuştu. Aralık 2009 itibariyle açıklanan 2010 4/B Hizmet Sözleşmesinde yer verilmeyen söz konusu durdurma kararları, 2010 Ocak ayında yeniden düzenlenen 4/B Hizmet Sözleşmesinde yer almıştır.

 

Ayrıca Hizmet Sözleşmesinin yine 9/e maddesinde geçen ve sözleşmeli personel ihtiyacının ortadan kalkması halinde idare sözleşmeyi feshetme yetkisi veren düzenlemenin iptali için 15 Ocak 2009 tarihinde açtığımız dava devam etmektedir.

 

Konu ile ilgili 17 Ağustos 2009 tarihinde yayınlanan haberimiz için tıklayınız

 

 

HASTALIK İZNİNE 30 GÜN SINIRI GETİREN DÜZENLEMENİN DE YÜRÜRLÜĞÜ DURDURULDU.

 

Sendikamızın 2009 Hizmet sözleşmesinin izinlerle ilgili 8. maddesinde yer alan ve hastalık iznini 30 günle sınırlandıran düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için açtığı davada da Danıştay 12. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

2 Haziran 2009 tarihli kararı dikkate alan idare, 2010 yılı hizmet sözleşmesinde söz konusu düzenlemenin yürürlüğünün Danıştay tarafından durdurulduğu ifadesine yer vermiştir.

 

 

Konu ile ilgili 23 Haziran 2009 tarihinde yayınlanan haberimiz için tıklayınız

 

 

Hizmet Sözleşmesinde geçen yürütmeyi durdurma kararları

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo