AİLE HEKİMLERİ NÖBET TUTMASIN

Sağlık-Sen, aile hekimlerinin nöbet tutmaması gerektiğini, aile hekimlerine ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde nöbet tutturulmasının, aile hekimliğinden beklenen hizmetlerin başarısında olumsuz sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Sağlık-Sen, aile hekimlerinin sorunları ve çözümüne yönelik yazılı açıklama yaptı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş tarafından yapılan açıklamada, aile hekimlerinin sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için yapılan çalıştaylarda çıkan sonuçların Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nın yanı sıra ilgili kurumlara taşındığı ifade edildi.

Aile hekimlerinin nöbet tutmasına yönelik çalışmaya karşı olduklarını belirten Metin Memiş, “Acil servis hizmetleri, acil servislerde görevli doktorlar tarafından yürütülmelidir. Nöbet tutacak doktor açığı varsa, bunu kapatmanın yolu aile hekimlerine nöbet tutturmak değildir. Aile hekimlerine ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde nöbet tutturulması, aile hekimliğinden beklenen birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin başarısında olumsuz sonuçlar doğuracaktır” şeklinde konuştu. Konuyla ilgili görüşlerini, Tam Gün Yasası’nın görüşüldüğü TBMM Aile ve Sağlık Komisyonu’nda da dile getirdiklerini hatırlatan Metin Memiş, bu yanlıştan dönülmesini beklediklerini ifade etti.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği Taslağı’nın daha önce düzenledikleri çalıştayda detaylı bir şekilde ele alındığı bilgisini de veren Metin Memiş, taslakla ilgili ortaya çıkan görüşleri bir rapor olarak hazırladıklarını ve istedikleri değişikliğin yapılması için Sağlık Bakanlığı ile Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’na sunduklarını ifade etti.

AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ KİMLİKLERİ GÜÇLENDİRİLMELİ

Aile hekimi ile aile sağlığı çalışanlarının sorunlarının en kısa sürede çözülmesi ve görev tanımlarının net olarak ortaya konmasını istediklerini söyleyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, buna bağlı olarak da aile hekiminin iş güvencesinin korunması ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına iş güvencesinin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo