Dinimiz Yaşlıya Hizmeti İbadet Saymaktadır

 

Yüzyıllar öncesine dayanan kültürümüz ve geleneğimiz gereği yaşlılarımıza hürmet, ibadet derecesinde kabul edilmektedir. Geçmişin yokluk, sefalet ve türlü zorluklarını yaşayarak, bizi bugünlere taşıyan yaşlılarımızı, hayatın ağır yükü altında yorulmuş büyüklerimizi, ömürlerinin son baharında rahat ettirmek,  onlara huzurlu ortamlar oluşturmak,  toplumumuz ve devletimiz adına tarihsel bir sorumluluktur. Öte yandan yaşlılarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanlar oluşturmak, sosyal devletin temel görevlerindendir. 

 

Tarihsel köklerimiz ve inançlarımızdan uzaklaştıkça, toplumumuzda yaşlılarımıza yönelik olumsuz tutum ve davranışlar yaşanır, ailesinden kopartılan, sokağa terk edilen, ya da aile içinde huzur ortamı bulamadığı için kendisi ayrılan vakalara daha sık rastlanır olmuştur.  Bu durumda bulunan yaşlılarımıza bir yuva ortamı oluşturmak amacıyla devletin kurduğu sosyal hizmet kurumlarına her geçen yıl daha fazla yaşlımız başvurmaktadır.

 

Bir toplumun geleceği açısından tehlikeli bir süreç olan bu sosyal yaranın tedavisi için, millet olarak bizi biz yapan değerlerimize daha fazla sahip çıkmamız zaruridir. Yeni nesilleri batının bireyselliği ön planda tutan bencil kültüründen korumak ve tarihsel değerlerimiz ile genç kuşak arasında köprü kurmak adına eğitsel, kültürel ve sosyal projeler geliştirilmelidir.

Öte yandan devletin sosyal hizmet kurumlarında koruma altında bulunan yaşlılarımıza en iyi koşullarda hizmet sunabilmek için gereken ihtiyaçların oluşturulması da ayrı bir önem arz etmektedir. Bu noktada, sosyal hizmet kurumlarında, ailelerinden çeşitli nedenlerle kopan yaşlılarımıza bir evlat mertebesinde hizmet eden sosyal hizmet çalışanlarımızın fedakarlıkları da unutulmamalıdır. Gerek sosyal hizmet kurumlarının başta personel ihtiyacı olmak üzere yapısal sorunlarının çözümü, gerekse bu kurumlarda özverili bir şekilde çalışanların çalışma koşulları ve ekonomik hakları açısından yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak devlet için ertelenemez bir sorumluluktur.

 

Tüm yaşlılarımıza saadet ve huzur dolu ömürler diliyor, bu vesile ile Sağlık-Sen’in,  türlü zorluklara fedakarca göğüs geren sosyal hizmet çalışanlarımızın sorunlarının çözümü için her koşulda mücadelesini sürdüreceğinin bilinmesini istiyoruz.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo