Üniversitelerde Görevde Yükselme Sınavının Merkezi Yapılması İmkânı Geldi

 

Üniversitelerde Görevde Yükselme Sınavının Merkezi yapılması konusundaki toplu görüşme talebimiz, Görevde Yükselme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yürürlüğe girdi.

 

Sendikamızın 2009 Toplu görüşme taleplerinden birisi de üniversite hastanelerinde çalışan personel için görevde yükselme sınavının merkezi olarak yapılmasıydı. Söz konusu talebimiz, toplu görüşmelerde imzalanan mutabakat metninin ek 2 sayılı cetvelinde yer almıştı.

 

12 Mart 2010 tarih’li Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte, üniversitelerde görevde yükselme Sınavının Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme de yer aldı.

 

Yönetmeliğin ilgili maddesi şöyle:

 

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınavı kurum ve kuruluşlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına,Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırırlar. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar tarafından talep edilmesi hâlinde, bu kurumların görevde yükselme eğitim ve sınavları ile unvan değişikliği sınavları İçişleri Bakanlığınca merkezî olarak yaptırılabilir. Ayrıca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından talep gelmesi hâlinde, bu kurumların personelinin eğitimleri ve/veya sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezî olarak yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo