İzin ve Rapor Dönemlerinde Döner Sermaye Hakkı Geliyor

 

Sağlık çalışanlarının yıllık izin ve rapor dönemlerinde döner sermayelerinin kesilmemesi konusundaki yönetmelik çalışmaları son aşamaya geldi.

 

Sağlık Bakanlığının izin ve rapor dönemlerinde sağlık çalışanlarına döner sermaye ödenmesi amacıyla hazırladığı yönetmelik değişikliği hakkında Sendikamızın Tıp Bayramında düzenlediği sempozyuma katılan Bakanlık yetkilileri açıklamada bulunarak çalışmalarının son aşamaya geldiği bilgisini vermişlerdi.

 

Yapılan açıklamada, Bakanlığın hazırladığı yönetmelik değişikliğinin; meslek hastalığı, kanser, verem ve psikiyatri gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıklar nedeniyle kullanılan uzun rapor dönemleri ile yıllık izin döneminde sağlık çalışanlarına döner sermaye haklarının belirli bir kısmını ödemeyi hedeflediği belirtilmişti.

 

Sendikamızın uzun süredir çözümü için mücadele verdiği izinli ve raporlu dönemlerde döner sermaye hakkı konusu, 30 Ekim 2009 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul toplantısında imzalanan mutabakat metninin ilk maddesinde yer almıştı.

 

 

 

YETKİLİ SENDİKA OLARAK BAKANLIKLA DÖNER SERMAYE YÖNETMELİĞİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TOPLANACAĞIZ

 

Kurum İdari Kurul’da mutabakata varılan bir diğer konu ise, Döner Sermaye Yönetmeliğinin kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik olarak yetkili sendika ile Bakanlık arasında ortak bir çalışma yapılarak döner sermaye yönetmeliğinin yeniden değerlendirilmesiydi. Önümüzdeki günlerde Döner Sermaye yönetmeliğinden kaynaklanan sorunları görüşmek üzere sendikamız ile Bakanlık yetkilileri bir araya gelecek.

 

 

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar da Sağlık Bakanlığı’na sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü noktasında yeni bir açılım gerçekleştirmesi çağrısında bulunduğu sempozyum konuşmasında, izin ve raporlu dönemlerde döner sermayelerin kesilmemesi konusunu da gündeme getirmiş, Kurum İdari Kurulunda mutabakata varılan bu konuda yapılan çalışmaların bir an evvel tamamlanarak yürürlüğe girmesini talep etmişti.

 

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarını her ay aldıkları döner sermayelerinden izin ve rapor dönemlerinde mahrum bırakan sorun, Kurum İdari Kurul Toplantısında varılan mutabakat çerçevesinde yönetmelik düzenlemesiyle çözüme kavuşmak üzeredir” dedi.

 

Maliye Bakanlığı’nın yasal çalışma başlattığı ek ödeme mahsuplaşması ile sağlık çalışanlarının izin ve raporlu dönemlerde ek ödeme alma hakkı kazandığını hatırlatan Genel Başkan, Sağlık Bakanlığının izinli ve raporlu dönemde döner sermaye hakkı konusundaki düzenleme de hayata geçirildiğinde, sağlık çalışanlarının bu dönemlerde yaşadığı gelir kayıpları büyük ölçüde giderilmiş olacaktır” dedi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo