Anayasa Değişikliği Paketi İçin Memur-Sen’e Ziyaret

 

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, anayasa değişiklik taslağı uzlaşı görüşmelerinde Konfederasyonumuz Memur-Sen'i ziyaret etti.

 

Ziyarette konuşan Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, hükümetin hazırladığı anayasa paketinde memura toplu sözleşme hakkı verilmesinin önemli olduğunu söyledi. Memura grev hakkının verilmemesini ise büyük bir eksiklik olarak yorumlayan Başkan Gündoğdu, "Grev hakkının, siyaset yasağının kaldırılmasının pakete girmesini özellikle istiyoruz." dedi.

 

Memur Sen Başkanı Gündoğdu "Emeğimizin ve özgürlüklerimizin anayasanın teminatı altında olmasını arzu ettik. Paketin derde deva olacak şekilde olmasını istiyorduk. Çok önemli maddeler içerdiğini görüyoruz. Ancak bazı ciddi eksikliklerinin de olduğunu görüyoruz." dedi. Anayasa değişikliğine konulan toplu sözleşme hakkını değerlendiren Gündoğdu, "Artık hükümetlerle toplu görüşmeyi terk edeceğiz. Toplu sözleşme yapacağız. Bunun için hükümete teşekkür ediyorum. Toplu sözleşme hakkı verilirken grev hakkı verilmemesi demokratik eksikliktir. Grev hakkının da eklenerek bu paketin yürürlüğe girmesini önemsiyoruz. Memurun siyaset yasağının kaldırılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

 

Gündoğdu, Anayasa Değişikliği Paketi’nde, kamu görevlilerinin toplu sözleşme hakkına sahip olması ve Uzlaştırma Kurulu kararının bağlayıcı olacağı hükmünün yer almasının, yıllardır gerçekleşmesi için mücadele ettikleri bir talebin kazanıma dönüşmesi açısından önemli olduğunu söyleyerek, sendikal örgütlenme özgürlüğünün diğer ayrılmaz parçası olan “grev hakkının” kamu görevlileri sendikaları açısından halen yasak alanında kalmasının da büyük bir eksiklik olduğunu ifade etti. Paketin bir önemli eksiğinin de kamu görevlilerine uygulanan siyaset yasağını kaldırmaması olduğuna dikkat çeken Gündoğdu, bu eksikliğin de müzakere sürecinde giderileceğini ümit ettiklerini kaydetti.

 

Pakette gördükleri en önemli eksikliğin ‘egemenlik yetkisini millet adına sadece TBMM kullanabilir’ şeklinde bir değişikliğin öngörülmemesi olduğunu ifade eden Ahmet Gündoğdu, Egemenlik yetkisinin millet adına kullanılmasındaki çok başlılığın giderilmesini sağlamak amacıyla bu maddenin pakete girmesini önemsediklerni ifade etti.

 

 

 

Ahmet Gündoğdu, anayasa değişiklik paketiyle ilgili tespitlerini ise şu şekilde sıraladı:

 

·         Anayasanın Başlangıç Bölümü, ya Anayasa’dan tamamen çıkarılmalı ya da demokratik devleti var etme adımlarını destekleyecek ifadeler içerecek biçimde yeniden yazılmalıdır. Daha net bir ifadeyle, Başlangıç Bölümü’nün Anayasanın Anayasası olma niteliğine son verilmelidir.

 

·         Milletin egemenlik yetkisini kullanmasına engel olmalarına karşın “Anayasal kurum” sıfatıyla dokunulmaz ilan edilen YÖK ve MGK’ ile ilgili hükümler Anayasa kapsamından çıkarılmalıdır. YÖK bütünüyle kaldırılmalı, MGK kuruluş yapısı ve işleyişi, inisiyatifin bütünüyle sivil iradede ve sivil idarede olacak biçimde kanunla düzenlenmelidir.

 

·         Sivil-askeri çift yargı sistemine son verecek bir hüküm, değişiklik paketi içeriğinde yer almalıdır.

 

·         Eğitimde imkan ve fırsat eşitliğine aykırı uygulamaların dayanağını teşkil eden Anayasa hükümleri, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini bütün unsurlarıyla ve her birey açısından var edecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

 

·         Değişiklik paketinin önemli ve kabul edilemez eksikliklerinden biri yükseköğretimdeki başörtüsü yasağı ve katsayı adaletsizliği uygulamalarına dayanaklarıyla birlikte son verecek bir hükmün bulunmamasıdır. Bu eksikliğin giderilmesini sağlayacak şekilde Anayasanın ilgili hükümlerinde değişiklik yapılmasını öngören bir hükme ya da hükümlere paket içeriğinde yer verilmelidir.

 

·         Temel hak ve özgürlükleri “ödev ve görev vurgusuyla” düzenleyen Anayasa hükmü, özgürlüklerin hak yönünü önceleyecek bir içeriğe kavuşturulmalıdır.

 

·         Anayasanın, laiklik ilkesinin inançlarını ibadete dönüştüren insanlar üzerinde baskı kurma aracı olarak kullanılmasına imkan sağlayan 14 üncü ve 24 üncü maddelerinin, din ve vicdan hürriyetini gerçek anlamıyla var edecek içeriğe kavuşturacak şekilde değiştirilmesi gerekmektedir.

 

·         Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında sivil toplum temsilcisine de yer verilmesi sağlanmalıdır. (Örneğin, Ekonomik ve Sosyal Konsey üyesi sivil toplum örgütleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Meclis tarafından yapılacak seçimle üye belirlenmesi)

 

·         Siyasi parti kapatma davalarına ilişkin Anayasanın 69 uncu maddesine yönelik düzenleme, uygulamada sorunlar çıkartabilecek niteliktedir. Bu nedenle;

 

·         Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından dava açma talebine izin verilmesine yönelik olarak TBMM bünyesinde yeni bir Komisyon kurulması yerine TBMM Anayasa Komisyonunun bu görevi yürütmesinin öngörülmesi,

 

·         Mutlak surette yeni bir komisyon oluşturulacaksa, Komisyonun üye sayısına madde içeriğinde yer verilerek Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin komisyona gönderecekleri üye sayısının, milletvekili sayısı esas alınarak belirlenmesi yerinde olacaktır.

 

·         Diğer taraftan, söz konusu Komisyonunun inceleme ve değerlendirme komisyonu olarak görev yapması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının dava açma talebine izin verme yetkisinin Meclis Genel Kurulu’nca kullanılmasının öngörülmesi yerinde olacaktır. Bu şekilde bir düzenleme,  temsil ve kararın meşruiyeti açısından daha uygun düşecektir. İzin kararında, Meclis üye tamsayısının üçte iki çoğunluğunun aranması ve oylamanın gizli yapılması hükmü aynen korunmalıdır.

 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise konuşmasında, anayasa değişikliğinde memurlara toplu sözleşme hakkını verdiklerini belirtti. Kamuda çalışan memurlarla ilgili disiplin suçlarıyla ilgili kararları yargı denetimine açtıklarını ifade eden Çiçek, vatandaşın hak arama yollarının sonuna kadar açık tutulmasını amaçladıklarını kaydetti. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili hüküm koyduklarını aktaran Başbakan Yardımcısı, hak ve özgürlükleri daha fazla genişleten taslağı kamuoyunun önüne koyduklarını dile getirdi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo