Toplu Sözleşmeli Anayasaya Evet; Hedef Grev ve Siyaset Hakkı İçeren Yeni Anayasa

 

Konfederasyonumuz Memur-Sen ilk kez yetkili olarak masaya oturduğu 2009 Toplu Görüşmelerinde kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı verilmediği takdirde, 2010 yılında masada olmayacaklarını açıklayarak, kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı konusundaki gelişmelerin fitilini ateşlemiştir.

 

Memur-Sen’in kararlılığı sonucu Toplu Görüşmelerde kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkı konusunda sosyal tarafların katılımı ile bir çalıştay yapılması kararlaştırılmış ve 9-11 Şubat 2010 tarihleri arasında Kamu Görevlilerinin Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

 

Memur-Sen dışındaki konfederasyonların “memurun iş güvencesi tartışılıyor” gerekçesiyle katılmadığı Çalıştay’ın sonuç bildirisinde şu önemli kararlar yer almıştır

 

–Kamu görevlilerimizin toplu pazarlık ve grev hakları, ülkemiz tarafından imzalanan ve onaylanan insan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerde mevcut olduğundan, anayasada bu hakların kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

 

–Kamu görevlilerinin sendikal haklarının anlamlı bir bütünlüğe kavuşturulması için toplu sözleşme ve grev haklarını hayata geçirecek düzenleme yapılması, insan haklarına saygılı, demokratik ve sosyal bir devlet olmanın gereğidir.

 

–Kamu çalışanlarının örgütlü yaşamlarının grev ve toplu sözleşme düzeniyle geliştirilmesi ve ileri haklarla donatılması için katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde gerekli yasal düzenleme hazırlık çalışmalarına zaman geçirilmeden başlanması, Avrupa Sosyal Şartı'nın 5 ve 6. maddelerindeki çekincelerin kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

 

Konfederasyonumuz Memur-Sen, Kamu Görevlilerinin Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştayında kamu çalışanlarının iş güvencesini tartıştırmamış bilakis, kamu çalışanlarının özlük haklarını koruyarak, toplu sözleşme yapılabilme hakkının yolunu açmıştır.

 

Anayasa paketinin gündeme geldiği son bir hafta içinde de, Konfederasyonumuz Memur-Sen kamu çalışanlarını kapsamayan bir Anayasa değişikliği sürecinin eksik kalacağını açıklamış, verilen kararlı mücadelesi sonucu Anayasa Değişikliği Paketi içinde toplu sözleşme hakkına yer verilmiştir.

 

Konfederasyonumuz Memur-Sen, gelinen noktayı, gecikmiş de olsa, kamu çalışanlarının haklarının verilmesi açısından önemli ve anlamlı bulmaktatır. Kamu Görevlilerinin Demokratik ve Sendikal Hakları Çalıştayının hemen ardından, siyasi iktidarın taahhüdünü gerçekleştirme kararlılığı kamu çalışanlarını memnun etmiştir.

 

Konfederasyonumuz Memur-Sen’in Uzlaştırma Kurulu Kararları’nın bağlayıcı olması konusunu yıllardır gündeme getirdiği önerinin değişiklik paketi içinde yer alması önemli bir kazanımdır.

 

“PAKETTE GREV HAKKI VE SİYASET YASAĞININ KALDIRILMASI KONUSU DA OLMALI”

Konfederasyonumuz Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Anayasa  değişiklik paketine ilişkin değerlendirmesinde, toplu sözleşme hakkının verilmiş olmasını önemli gördüklerini ancak, eksik bırakılan grev hakkının verilmesi ve siyaset yasağının kaldırılması konularının Memur-Sen’in vazgeçilmez talepleri olduğunu belirterek, “Bu eksikliklerde mutlak surette Anayasa Değişiklik Paketine eklenmelidir. Memur-Sen olarak;  TBMM’de yer alan ve almayan tüm siyasi partilerin grev hakkı ve siyaset yasağının kaldırılması için destek vermeleri çağrısında bulunuyoruz” dedi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo