Sendikamızdan Bir Hukuk Zaferi Daha

 

Sağlık-Sen'in sözleşmeli personel uygulamalarından kaynaklanan adaletsizliğe karşı verdiği hukuk mücadelesinde yeni bir zafer elde edildi. Daha önce sözleşmeli personelin hastalık izninde 30 gün sınırının kaldırılması, becayiş hakkı, intibak hakkı, gibi bir çok konuda hukuksal mücadele sonucu kazanımlar elde eden sendikamız son olarak; döner sermaye gelirinin yetersiz kalması halinde sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesini feshetme yetkisi veren düzenlemenin iptali için Danıştay’a dava açmıştı.

 

Danıştay 12. Dairesi, döner sermaye gelirlerinin düşmesi halinde idareye fesih hakkı tanıyan hizmet sözleşmesinin 9/c maddesinin yürürlüğünü sendikamızın talebi doğrultusunda durdururken, kamudaki sözleşmeli personel uygulamaları hakkında çarpıcı görüşler ortaya koydu.

 

Danıştay 12. Dairesi, sözleşmeli personel istihdamının zaruri ve istisnai hallerde yapılması gerektiği halde, yaygın ve asli bir istihdam türü haline geldiğine işaret ederek, şu tespitlerde bulundu:

 

–Sözleşmeli Personel, Genel idare usullerine göre sürekli ve asli bir görevi yürütür hale gelmiştir.

 

–Sözleşme kuralları taraf iradeleri ile sözleşme serbestisi sınırları içerisinde belirlenmemektedir.

 

–Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar, gelişen insan hakları ve özgürlüklerine rağmen, çalışanların haklarının korunması ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kamu çalışanlarının, çalışmalarının karşılıklarının telafi edilmesi bakımından, çağdaş çalışma yaşamına uygun kriterler ve koşullar bulunmaması nedeniyle ihtiyaca cevap verememektedir.

 

HUKUK DEVLETİ İLE BAĞDAŞMAZ

 

Davayı görüşen Danıştay 12. Dairesi kararında, söz konusu düzenlemenin, çalışanı sürekli olarak işini kaybetme tehdidi altında bırakacağı, bireyin çalışma huzuru ve güvenini ortadan kaldıracağı görüşüne yer verdi.

 

Danıştay 12. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararının gerekçesinde, devletin çalışanların huzur ve güvenini sağlamakla yükümlü olduğuna vurgu yapılarak, sözleşmenin nasıl feshedileceğine ilişkin usullerin sözleşme kavramının niteliğine uygunluk arz etmesi gerekmekte olduğu,  söz konusu düzenlemenin ise bu açıdan hakkaniyetle ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

 

YARGININ KARARI İDAREYE HUKUK DERSİ

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, asli bir istihdam politikası haline dönüşen sözleşmeli personel uygulamasının kamuda ayrımcılığı büyüten, çalışma barışını ve huzuru tehdit eden en büyük sorun haline geldiğini belirterek, Danıştay 12. Dairesinin verdiği kararın kamudaki sözleşmeli personel adaletsizliğini çok iyi özetlediğini söyledi.

 

Toplu görüşmelere yetkili sendika olarak katılan Sağlık-Sen’in temel talepleri arasında sözleşmeli personele kadro hakkı da bulunduğunu hatırlatan Genel Başkan, şu açıklamalarda bulundu:

“Toplu görüşmelerde sözleşmeli personel sorunları 19 Ağustos tarihindeki oturumda görüşülecektir. Aynı çatı altında aynı işi yapan insanlardan birisine verilen haktan diğerinin mahrum bırakmakla çalışma barışını ve huzuru korumak mümkün değildir. Bu nedenle kamuda sözleşmeli personel uygulaması sona ermelidir ” şeklinde konuştu.

 

Danıştay 12. Dairesi'nin Kararı:

 

 

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo