Sağlığın Korunması Tıbbi Değil Sosyal Bir Sorundur

 

Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, sağlığın korunması ve geliştirilmesi mücadelesinin tıbbi bir sorumluluktan çok sosyal bir sorumluluk olduğunu söyledi. 

 

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Dünya Sağlık Günü ve Haftası nedeniyle yapmış olduğu açıklamada, Türkiye’de sağlığın korunması ve geliştirilmesi konusunda sosyal duyarlılık ve toplumsal kapasite yetersizliğinin önemli bir sorun oluşturduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel eylem planı içinde, başta medya olmak üzere sosyal kurumların sorumluluğunun önemli bir yer tuttuğunu hatırlatan Genel Başkan, Türkiye’de sağlık alanında yaşanan sorunların önemli düzeyde toplumda gelişen yanlış tutum ve davranışlardan kaynaklandığına vurgu yaptı.

 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunların medya ve kamuoyunda yeterli ilgiyi görmediğini belirten Kaçar, “Medya veya başka kaynakların etkisiyle toplumda sağlığa ilişkin yanlış bir kültür oluşmaktadır. Bu nedenle sağlık kurumlarında bilimsel kriterlere göre belirlenen kurallar çoğunlukla dikkate alınmamaktadır. Hasta ve yakınları çoğu zaman sağlık konusunda edindikleri yanlış bilgi ve tutumlar nedeniyle sağlık çalışanları ile çatışmakta, sağlık çalışanları şiddet dahil olmak üzere çalışma güvenliğini ve huzurunu tehdit eden sorunlar yaşamaktadır” şeklinde konuştu.

 

“SAĞLIK HABERCİLİĞİNDE UZMANLAŞMA SAĞLANMALIDIR”

 

Sağlık gündemine ilişkin medyadaki yayın ve haberlerin, sosyal sorumluluk çerçevesinde gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Genel Başkan,  “Medyada sağlıklı yaşam adına ortaya konan yayınların önemli bir bölümü, bilimsel kanıta dayanmayan, sağlıklı yaşam göstergelerini yansıtmayan, magazinsel bir içerikle sunulmaktadır. Toplum magazinsel bir gündemin etkisi altında bırakılarak, hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan yıpratılmaktadır” dedi.

Genel Başkan Mahmut Kaçar açıklamasını şöyle sürdürdü:

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi sürecinde medya vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Toplum; sağlığa ilişkin bilgi ihtiyacını ilk olarak medya organlarından karşılamaktadır. İnsanları sağlık konusunda doğru tutum ve davranışa sevk edecek güç de,  insanların hayatını tehlikeye sokacak güç de medyadır. Bu nedenle medyada sağlık haberciliği konusunda uzmanlaşma sağlanmalıdır.

Dünya Sağlık Günü ve Haftası vesilesiyle sağlık konusunda toplumsal bilincinin gelişmesi noktasında başta medya olmak üzere tüm sosyal aktörlere daha ciddi sorumluluklar yüklenilmesi çağrısında bulunan Kaçar, “Sağlığın korunması tıbbi olmaktan daha çok sosyal bir sorun olduğu unutulmamalıdır.” dedi.  

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo