Ebeler Haftasını Kutluyoruz

 

Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin Ebeler Haftası münasebetiyle yayınladığı basın açıklamasıdır:

 

Ağır çalışma koşulları altında görevlerini yerine getirmeye çalışan ebelerimiz, sağlık sistemimizin önemli unsurlarından olmasına rağmen, ne yazık ki hala hak ettikleri değeri görememektedirler.

 

Tarihin en eski mesleklerinden birini ifa eden ebelerimiz; yeni bir canlının dünyaya gelmesinde anne ve çocuk sağlığı açısından üstlendikleri sorumluluk nedeni ile kutsal bir görevi icra etmektedir.

 

Türkiye’de özellikle Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde büyük bir fedakârlık ve özveri ile görevlerini yapmaya çalışan ebelerimizin pek çok sorunu bulunmaktadır. Görev tanımlarının yapılmaması nedeniyle ebelerimiz görev ve yetki sınırlarının dışında çalıştırılma durumuyla karşılaşmaktadırlar.

 

Doğum yaptırma, gebe takibi, loğusa ve yeni doğanın bakımı gibi çok önemli görevler üstlenen ebelerimiz; sunduğu bu sağlık hizmetine rağmen, yardımcı sağlık personeli olarak nitelendirilmekte, yüksek eğitim düzeyine ihtiyaç duyulmayan bir meslek grubu olarak görülmektedir.

 

Gelişmiş ülkelerde ebelik mesleğinin icrasında lisans seviyesinde eğitim yasal bir zorunluluk iken, biz de lisans düzeyinde ebelik eğitimi 10 yıllık bir geçmişe sahiptir.

 

Ebelerimizin lisans düzeyinde formasyona sahip olmaları için lisans tamamlama hakkı isteyen sendikamızın çabaları netice vermiş ve lisans tamamlama programı başlamıştır.

 

Vekil ebe uygulamasının başlatılmış olması sendikamız açısından kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Sağlık-Sen olarak, vekil ebe uygulamasına son verilmesi ve vekil ebelerin kadroya alınması noktasındaki mücadelemiz sürmektedir.

 

 

Ülkemizde yürürlükte olan 1219 Sayılı Yasa, ebelerimizin mesleki rollerinin kısıtlanmasına neden olmaktadır. 80 yıllık yasa ile hakları düzenlenen ebelerimizin günümüz şartlarına uygun, uğradığı haksız uygulamaları sona erdirecek, görev ve sorumlulukları ile yetki sınırları çizilmiş çağdaş bir yasaya sahip olmaları en temel haklarıdır.Yasa değişikliğinden sonra yapılması gerekenleri ise şu başlıklarda sıralayabiliriz:

1.  
Vekil ebe uygulamasına son verilmeli ve sağlık hizmetleri kadrolu sağlık çalışanları eliyle sunulmalıdır.

 

2.  Ebelerin acilen ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. Performansa dayalı ve adil olmayan döner sermaye uygulamasının tüm sağlık çalışanlarını kucaklayıcı, herkesin hakkının adil bir şekilde dağıtılmasına olanak sağlayan bir sisteme dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu anlamda döner sermaye gelirlerinden ebelerin gerekli düzenlemeler yapılarak daha fazla faydalanmaları sağlanmalıdır.

 

3.  Ebelerde uzmanlığa (Baş ebe, Uzman ebe, ebe) imkân tanınmalıdır.

 

4.  Özellikle köylerde görev yapan ebelerin lojman sorunlarının çözülmesi ve yeni lojmanların yapılması gerekmektedir.


5.  
Yine köylerde hizmet veren ebelerin izin, mesai sorunları çözülmeli ve malzeme eksikliklerini giderilmelidir.


6.  
Tüm ebelerin 2 yılda bir hizmet içi eğitimden geçirilmeli ve bu çerçevede sürekli bir yayın organının bastırılarak gönderilmelidir. Ayrıca Bakanlık Merkezinde ebelerin sorunlarıyla ilgili bir birimin oluşturulması ve sorunların bu birim aracılığıyla çözüme kavuşturulması elzemdir.

 

7.  Başta ebeler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına fiili hizmet zammı verilmelidir. Özellikle köy ve beldelerde hizmet veren ebelere mutlaka fiili hizmet zammı verilmesi gerekir.


Sağlık-Sen olarak, onca soruna ve olumsuz koşullara rağmen görevlerini büyük bir sorumluluk bilinci içinde ve şevkle yapan tüm ebelerimize teşekkür ediyor, Ebeler Haftasını kutluyoruz.”

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo