Giyecek Yardımının Nakden Ödenmesi Başbakanlıkta

 

Kamu görevlilerinin bir bölümünün yararlanmakta ve ayni yardım şeklinde gerçekleştirilen giyim yardımının nakden ödenmesi konusunda verdiği uzun soluklu ve kararlı mücadele, sonuç verdi. Giyecek yardımının nakden ödenmesine imkan sağlayacak düzenleme Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Başbakanlığa gönderildi.

 

2009 Toplu Görüşmelerinde Konfederasyonumuzun talebi olarak toplu görüşme masasında değerlendirilen ve görüşme sonucunda taraflarca imzalanan Toplu Görüşme Tutanağı’nın eki “Taraflarca Gerçekleştirilmesi Öngörülen Hususlar” başlıklı I Sayılı Liste’nin 17 nci sırasında yer almasını sağladığımız “Halen ayni olarak yapılmakta olan giyecek yardımının nakdi olarak yapılması” talebinin kazanıma dönüşmesine sağlayacak düzenleme, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı ve Sayıştay’ın olumlu görüşü alınarak Başbakanlığa gönderildi.

 

Başbakanlık tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, giyecek yardımının nakden ödenmesine imkan sağlayacak düzenleme yakın bir tarihte Resmi Gazete yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girecektir.

 

Mevcut uygulamayla sosyal zulüm haline gelmiş olan giyecek yardımı, nakden ödeme uygulamasıyla birlikte sosyal yardım olma niteliğini gerçekten kazanacaktır.

Kamu görevlilerinin haklarını korumak, geliştirmek ve beklentilerini karşılamak sorumluğu içerisinde, öneri ve taleplerimizle çözüme paydaş olmak ilke ve anlayışı çerçevesinde yürüttüğümüz sendikal mücadelenin sonucu olarak hayata geçirilecek bu kazanım, emekten ve örgütlenmeden kaynaklanan gücün Konfederasyonumuz tarafından etkin ve yetkin şekilde kullanıldığına yeni bir teyittir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo