Genel Başkanımızın Yetki Mesajı

 

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, Sağlık-Sen’in hizmet sendikacılığına duyduğu güveni perçinlemiştir.

 

Sağlık ve sosyal hizmet kolunda 2009 yılında yetkili olan Sendikamızın, hizmet sendikacılığı vizyonuyla elde ettiği kazanımlar, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının takdirini kazanmıştır.

 

Sağlık-Sen, 2010 yılında da büyümesini sürdürerek, hizmet kolumuzda sendikal mücadelenin merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir.

 

2010 yılında Sendikamıza katılan sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ile birlikte üye sayımız 103 bin düzeyine ulaşmıştır.

 

Sağlık-Sen’in, hizmet sendikacılığı adı altında ortaya koyduğu sendikal anlayış, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yıllardır yaşadıkları sorunların çözümsüz olmadığı gerçeğini göstermiştir.

 

Sendikamız ve konfederasyonumuzun son bir yıllık yetki döneminde elde ettiği kazanımlar, sendikacılığın demokratik ve yasal tanımı içinde sürdürüldüğü, sendikal muhalefetin, çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi hedefi dışına taşınmadığı sürece tarihi nitelikte gelişmelere imza atabileceğini gösteren en somut örnekler olmuştur.

 

2009 Toplu görüşmelerinde kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı, kararlı duruşumuz sayesinde mutabakata alınmış, Bu konuda sadece konfederasyonumuzun katıldığı, Çalıştay’da kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı verilmesi konusunda ortak görüş oluşmuştur.

Ve nihayetinde referanduma sunulacak olan Anayasa değişiklik paketi içinde toplu sözleşme hakkının yer almasıyla, Memur-Sen camiası, kamu çalışanlarının sendikal mücadelesinde yaşanan  tarihi dönüşümün yolunu açarak farkını ortaya koymuştur.

 

Hizmet kolumuzda da sendikamız 2009 toplu görüşmeleri sonuncunda; başta ek ödemede aylık mahsuplaşma, çalışanların haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi, ayni yapılan giyim yardımlarının nakden ödenmesi, engelli yakını olan kamu çalışanlarına bir saat erken mesai ile nöbet ve gece vardiyasından muafiyet başta olmak üzere önemli kazanımlara imza atmıştır.

 

Sağlık Bakanlığı ve SHÇEK’te gerçekleştirilen Kurum İdari Kurul toplantıları da sendikamızın yetki döneminde formalite toplantılar olmaktan çıkmıştır. Bu toplantılarda alınan kararlar teker teker uygulamaya geçmektedir.

 

Değerli üyelerimiz,

 

Sağlık ve sosyal hizmet kolundaki 400 bine yakın çalışanın haklarını koruma ve geliştirme adına ortaya koyduğumuz sendikal mücadelemiz; 2010 yılı itibariyle 103 bini bulan üyemizden aldığımız güçle daha kararlı bir şekilde devam edecektir. 

 

Temel ilkemiz, sağlık ve sosyal hizmet kolunda adaletsizliği, eşitsizliği besleyen tüm sorunlu yapılarla mücadele etmektir. Temel felsefemiz, hiçbir ayrım gözetmeksizin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gündemindeki sorunları çözüme kavuşturmaktadır. Sağlık-Sen’in yetki döneminin en temel farkı budur.

 

Bir kez daha belirtiyoruz ki, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, yetkiyi emin ellere teslim etmiştir. Sağlık-Sen, 400 bine yakın çalışanın haklarını koruma mücadelesinin ne denli büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindedir. Daha da önemlisi, Sağlık Bakanlığında, Sosyal Hizmetlerde, üniversite hastanelerinde çalışanların sorunlarını ve çözüm yollarını en iyi bilen sendika Sağlık-Sen’dir.

 

Önümüzdeki dönemde de sendikamız, döner sermaye adaletsizliğinin son bulması, döner sermaye gelirlerinin emekli keseneğine yansıtılması, sözleşmeli personel adaletsizliğinin sona erdirilmesi,  insan onuruna yaraşır çalışma koşullarının sağlanması için hizmet sendikacılığı mücadelesini daha azimli ve kararlı şekilde sürdürecektir.

 

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda, sosyal hizmet kurumlarında ve üniversite hastanelerinde; genel, bölgesel veya yerel düzeyde, üyelerimizin yaşadığı her türlü sorunun çözümü geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Sağlık-Sen’in öncelikli görevi olacaktır.

 

Bu düşüncelerle, Sağlık-Sen çatısını tercih ederek, sendikamızı 2010 yılında da açık ara yetkiye taşıyan üyelerimize Genel Merkez Yönetimimiz ve tüm teşkilat kadrolarımız adına şükranlarımı sunuyorum.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo