2010 Hizmet Sözleşmeleri ile İlgili Açıklama

 

Sözleşmeli personel hizmet sözleşmesinde yer alan ve döner sermaye yetersizliği nedeniyle hizmet akdinin feshedilmesine imkan tanıyan düzenlemenin yürürlüğü sendikamızın hukuk mücadelesi sonucu 1 Haziran 2009 tarihli Danıştay kararıyla durdurulmuştur.

 

Sözleşmeli personel 2010 hizmet sözleşmeleri Danıştay 12. Dairesi’nin kararı doğrultusunda 2010 Ocak ayı başında yeniden düzenlenmiştir.

Hali hazırda uygulanan hizmet sözleşmelerinde söz konusu düzenlemenin yer aldığı 9. Madde F bendinde, Danıştay 12. Dairesinin ilgili kararına atıf yapılarak yürürlüğünün durdurulduğu belirtilmektedir.

 

Bilindiği gibi yine sendikamızın hukuk mücadelesi sonucu, sözleşmeli personelin hastalık iznini 30 günle sınırlandıran düzenlemenin yürürlüğü de Danıştay tarafından durdurulmuş, 2010 hizmet sözleşmesinde de bu doğrultuda gereken düzenleme yapılmıştır.

 

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 2010 yılı hizmet sözleşmeleri ile ilgili herhangi bir bilgi kirliliği ve spekülasyon yaşanmaması adına, gelişmelerin bu doğrultuda olduğunu açıklamakta yarar görüyoruz.

 

12 Ocak 2010 tarihli haberimiz için TIKLAYINIZ

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo