4924’lülerin Nöbet Ücreti İçin Danıştaya Dava Açtık

 

Sendikamız, 4924 kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personele nöbet ücreti verilmemesini Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdı.

 

Sağlık Bakanlığı’nın 14.05.2010 tarih ve 19728 sayılı işlemi ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personele nöbet ücreti verilmeyerek, nöbet izni kullandırılması gerektiği hususu düzenleme altına alındı. Bakanlık, 657 sayılı Kanuna tabi çalışanları ise söz konusu düzenlemenin dışında tuttu.

 

Bunun üzerine sendikamız, düzenlemenin Anayasa’nın eşitlik ilkesine ayrılık teşkil ettiği gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı. 

 

Danıştay’a açılan davada, “4924 sayılı Kanuna tabi çalışan personelin, yapmış oldukları işler, üstlendikleri sorumluluklar ve riskler itibari ile 657 sayılı Kanununa tabi memurlardan hiçbir farkı olmamasına rağmen idare tarafından ayrıma tabi tutulması Anayasaya, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye ve Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine aykırılık teşkil etmektedir.4924 sayılı Kanuna tabi personelin nöbet ücreti alamayacağına dair işlem açıkça hukuka aykırıdır ve telafisi imkansız zararlar meydana gelebilir” denilerek, yürürlüğünün durdurulması ve iptali istendi.

 

Davada ayrıca; davalı idarenin işleminden dolayı, 30.01.2010 tarihinden itibaren 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personele ödenmeyen nöbet ücretlerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesi talep edildi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo