Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin’e Ziyaret

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ve kadın kamu görevlilerinin sorunlarını Bakan Şahin’e ileten Memiş, sorunların çözümüne yönelik önerilerini de sundu. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının toplumun en hassas kesimine hizmet sunduklarını da ifade eden Metin Memiş, bu alanda görev yapan kamu görevlilerinin hakkını ödemenin mümkün olmayacağını dile getirdi. Ziyarete Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek de katıldı.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARI YAPILMALI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışanları’nın sorunları ve çözüm önerilerine yönelik bir sempozyum düzenlendiğini hatırlatan Metin Memiş, bu sempozyumun sonuçları doğrultusunda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yapılması gerektiğini söyledi. Kurumda görev yapan ve yükselme hedefi bulunan kamu görevlilerinin bu beklentisini karşılayacak çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesini de isteyen Memiş, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının çalışanlara moral olacağını ifade etti. Memiş, 1600 hizmetlinin genel idari hizmetler sınıfına geçmeyi beklediğini, sayıları 800 civarında olan memurların da sınavsız veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna geçirilmesini istedi. ASPB çalışanlarının 360/30 oranında fiili hizmet süresi zammından faydalırılması gerektiğini de söyleyen Memiş, ASPB bünyesinde vekâleten görev yapan yöneticilerin asaleten atamasını da istedi.

ÇALIŞANLARA AİLE İÇİ İLETİŞİM EĞİTİMİ VERİLMELİ

Aile Danışmanlığı eğitimlerinin, uzaktan eğitim ve örgün eğitimle verilebilmesi ve ebelerin de Aile Danışmanlığı Yönetmeliği'ne dahil edilmesi, boşanma oranının en fazla olduğu sağlık çalışanları başta olmak üzere; çalışan ailelere yönelik "aile içi iletişim" eğitimlerinin verilmesini de isteyen Memiş, ailedeki huzurun çalışma hayatına ve hizmet kalitesine yansıdığını ifade etti. Aile Hekimliği ve Aile Sağlığı Çalışanlarına, aile danışmanlığı eğitimi verilmesini de isteyen Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, çalışan kadınların doğum izinlerinin artırılması, ASPB uhtesinde 24 saat esaslı, illerde büyük kreşlerin açılarak bu kreşlerden çalışan anne baba çocuklarının faydalırılması (ASPB kendi bünyesinde çalışanlar için de kreş hizmeti verilmesi) taleplerini de Bakan Fatma Şahin’e iletti. Memiş, koruyucu aile kampanyası hakkındaki görüşlerini de Bakan Şahin’le paylaştı ve ortak çalışma teklifinde bulundu.

ARAŞTIRMA SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Metin Memiş ayrıca, Sağlık-Sen tarafından yapılan Sağlık Çalışanları Kitle İletişim Araçları Algısı Araştırması ile Sağlıkta Kadın Çalışan ve Sonuçları Araştırması sonuçları hakkında Bakan Şahin’e bilgi verdi. TV dizilerinin toplumun büyük bir kesiminde olumsuz etkilere yol açtığını ve telafisi zor sonuçlara sebep olduğunu belirten Memiş, ortak bir çalışma yaparak toplumun bilinçlendirilmesine katkı sunmak istediklerini belirtti.

BAKAN ŞAHİN: SINAV EN KISA ZAMANDA YAPILACAK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, toplumun geneli ve kamu görevlilerine yönelik sorunların çözümünde her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Görevde yükselme ve unvan değişikliğiyle ilgili Devlet Personel Başkanlığı’nın hazırlayacağı çerçeve yönetmeliği beklediklerini, yönetmeliğin çıkmasının ardından, çalışmalara başladıklarını ve kısa bir süre içinde bu sınavların yapılacağını söyledi.

Bakan Şahin, Sağlık-Sen'in de talepleri içinde yer alan doğum sonrası ücretsiz iznin 16 haftaya çıkarılması ve kreş yardımı yapılmasının da torba yasa yürürlüğe gireceği müjdesini verdi.

ASPB çalışanlarına fiili hizmet süresi zammı konusunda ocak ayındaki mevzuat çalışmalarında bu konuyu Sağlık-Sen talebi üzerine gündeme alacaklarını ifade eden Şahin, toplumun dezavantajlı kesimlerine hizmet eden sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının bu haktan faydalanması gerektiğini söyledi.

Medyanın toplum üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması ve tamamen giderilmesine yönelik Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü Memur-Sen ve Sağlık-Sen ile ortak bir çalışma yapmak istediklerini belirtti. Şahin, en kısa zaman içinde bir protokol yaparak bu çalışmaya başlayabileceklerini ifade etti.

Sağlık-Sen’in çalışanlara pozitif katkı sunacak her türlü önerisine açık olduklarını da belirten Bakan Şahin, çalışanlara yönelik aile içi iletişim konusunda yapılacak her türlü ortak çalışma için kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Kendisine iletilen talepleri değerlendireceklerini ve şartlar doğrultusunda hayata geçirmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade eden Bakan Şahin, bu tür görüşmelerden her zaman faydalı sonuçlar çıktığını kaydetti.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo