Anayasa Mahkemesi Değişmese De Millet Anayasayı Değiştirecek

 

Anayasa Mahkemesi, 12 Eylül 2010’da referanduma sunulacak Anayasa değişikliği paketine ilişkin kararını sözlü olarak açıkladı. Açıklanan kararın en olumsuz yönü, hiç kuşkusuz Anayasa Mahkemesi’nin anayasaya aykırı olsa da anayasa değişikliklerini esastan inceleme alışkanlığını devam ettirmesidir. Ne yazık ki, kanunların Anayasa’ya uygunluğunu denetlemekle görevli Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya uygun davranmamıştır.

Sevindirici olan, Anayasa Mahkemesi’nin kısmi iptal kararının anayasa değişikliği paketinin içerdiği demokratikleşme iradesini ortadan kaldıracak nitelikte olmamasıdır. Anayasa değişikliği paketi; daha fazla demokrasi, tarafsız ve bağımsız yargı, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı, Anayasa Mahkemesi’nin ve HSYK’nın yapısının değiştirilmesi gibi milletin sivilleşme ve özgürleşme noktasında kararlı adımlar olarak gördüğü hükümler korunarak 12 Eylül 2010’da referanduma sunulacak.

 

İnanıyoruz ki; milletimiz 12 Eylül 1980’de demokrasisi üzerinde oluşturulan kirli vesayetin ve iradesi üzerine konan velayetin sona ermesi için 12 Eylül 2010’da sandığa gidecek, daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla sivilleşme, daha güçlü ve daha zengin Türkiye için “Evet” diyecek. 

 

Milletten yana taraf olan ve daima özgürlüklerin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin yanında yer alan Memur-Sen olarak;

- Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıması,

- Kadınlara, yaşlılara, çocuklara, özürlülere, gazi ve şehitlerimize yönelik pozitif ayrımcılık imkanı sağlaması,

- Kişisel verilerin korunmasına anayasal güvence sağlaması,

-Yurt dışına çıkma hürriyetine ilişkin sınırlama yetkisinin kapsamını daraltması,

- Vatandaşların kamu hizmetleriyle ilgili başvuru ve şikayetlerinin Kamu Denetçiliği Kurumu aracılığıyla hızla sonuçlandırmaya imkan verecek olması,

- Yüksek Askeri Şûra kararlarına karşı yargı yoluna başvurma hakkı sağlaması,

- Memurlara uygulanan uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yoluna başvurma yasağını kaldırması,

- İdari yargı’nın yerindelik denetimi yapma alışkanlığına son verecek olması,

- Asker kişilerin belli suçlarda sivil mahkemelerde yargılanmasına zemin hazırlaması,

- Anayasa Mahkemesi’nin yapısını değiştirmesi ve Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilme hakkı getirmesi,

-Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan’da yargılanmasını öngörmek suretiyle nasıl yargılanacaklarına ilişkin belirsizliği ortadan kaldırması,

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun üye profilini, geniş tabanlı temsile imkan sağlayacak şekilde düzenlemesi,

- 12 Eylül 1980 darbecilerinin, destekçilerinin ve kararlarının yargılanmasının yolunu açması,

gibi milletimizin ve Konfederasyonumuzun demokratikleşme, özgürleşme ve sivilleşme talep ve beklentilerine cevap vermesi nedeniyle destekleyeceğiz ve “Evet” diyeceğiz.

 

Konu demokrasi, amaç demokratikleşme, muhatap millet olduğu için “Evet” diyerek kenara çekilmeyeceğiz, değişiklik paketini ve getirilerini milletimize anlatarak Evet demelerini de isteyeceğiz. Ancak, referandumdan sonra da, 82 Anayasası’nın bütünüyle yürürlükten kaldırılması ve yeni Anayasa talebimizi ifade etmeye devam edeceğiz.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo