4/C’lilerin Döner Sermaye Ek Ödemesi Alması İçin Dava Açtık

 

657 Sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında çalışan sağlık personelinin döner sermayeden yararlandırılması talebimizi Bakanlık, ilgili yönetmelikte döner sermaye ek ödemesinden yararlanacaklar arasında 4/C’lilerin bulunmadığı gerekçesini öne sürdü.

Sendikamız Hukuk Bürosu, Bakanlığın ret cevabının hukuka ve anayasal ilkelere aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için yargıya başvurdu.

Açılan davanın dilekçesinde, 12 Mayıs 2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” günümüz ihtiyaçlarını karşılamadığına ve tüm istihdam şekillerini barındırmadığına dikkat çekildi.  Geçmişte döner sermaye alamayan vekil ebe ve hemşireler için de Bakanlığın benzer gerekçeler öne sürdüğüne yer verilen dava dilekçesinde, yargının vekil ebe ve hemşirelerin döner sermaye ek ödemesi almaları gerektiğine hükmeden sayısız kararının olduğu vurgulandı. 

Dava dilekçesinde; döner sermaye ödemesi uygulamasının özünde, personelin kuruma sağladığı fiili katkıyla elde edilen gelirlerin ek ödeme olarak dağıtılması amacı yattığına işaret edilerek, döner sermaye ek ödemelerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin fiilen görev yapması, halinde yapılacağı gerçeğinin 4/C kapsamında çalışanlar içinde geçerli olması gerektiği ifade edildi.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo