Ebelerin Eğitim Hakkı İçin Dava Açtık

 

Fiilen hemşirelik görevi yürüten tüm ebelerin hemşirelikle ilgili mesleki kurslara katılabilmesi için dava açtık.

 

Sendikamız 18 Mart 2010 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yaptığı yazılı başvuruda, fiilen hemşirelik görevi yapan ancak hemşirelik yetkisi alamamış olan ebelerin de kurslardan yararlanması için başvurmuştu. Bakanlığın,  yapılan başvuruya süresi içinde cevap vermemesi üzerine sendikamız, Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

 

Dava Dilekçesi’nde, sağlık kurumlarının bir çoğunda ebelerin gerekli görüldüğü hallerde hemşire olarak da görev yaptığına dikkat çekilerek, buna karşın bakanlıkça açılan kurslardan sadece hemşirelerin ve 5634 sayılı Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 7. maddesi ile 6283 sayılı Kanuna eklenen Geçici 2. maddenin 4. fıkrasına göre hemşirelik yetkisi alan ebelerin yararlandığı, bu durumun ise hakkaniyete uygun düşmediği belirtildi.

 

Sözkonusu dilekçede; “Birçok ebenin hâlihazırda hemşire olarak görev yaptığı açıktır. Buna rağmen ebelerin kurslara katılımının engelleniyor olması açıkça Anayasa’ya aykırıdır. Davalı idarenin tesis etmiş olduğu işlemin Anayasa’nın Sosyal Hukuk Devleti ilkesi ile bağdaştırılması mümkün değildir. Davalı idare, kendi bünyesinde çalıştırdığı ebelerin kurslara katılımını engelleyerek bir anlamda onları eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakmış olmaktadır. Bu durumda davalı idare Anayasa’ya ile üzerine yüklenmiş olan devletin çalışanı koruma yükümlülüğüne de aykırı davranmaktadır” denildi.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo