Sendikamızdan Hizmet Sendikacılığımıza Yakışan Kazanım

 

Sendikamızın açtığı dava sonucu Danıştay sağlık çalışanlarının riskli birimlere verdikleri hizmetleri riskli birim katsayından değerlendirmeyen Bakanlık genelgesini iptal etti.

 

Döner sermaye ek ödeme dağılımındaki adaletsizliğe karşı her platformda etkili bir mücadele yürüten Sağlık-Sen, elde ettiği yeni hukuk zaferi ile on binlerce sağlık çalışanını ilgilendiren büyük bir hizmete daha imza attı.

 

Sağlık Bakanlığı, Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte 01 Eylül 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan bazı değişikliklerin uygulanmasına ilişkin yayımladığı genelgede özellikli birim haricindeki birimlerde çalışan sağlık personelinin riskli (özellikli) birimlere verdiği hizmetlerin riskli birim katsayısından değerlendirilmeyeceğini ilan etmişti.

 

Beytüşşebap Devlet Hastanesi röntgen biriminde çalışan üyemizin hastane baştabipliğine tuttuğu nöbetler sırasında acil servis polikliniğine sunduğu hizmetlerden dolayı ek ödemesinin riskli birim katsayıları üzerinden ödenmesi başvurusunun reddedilmesi üzerine Sendikamız Hukuk Bürosu, hastane yönetiminin red cevabına dayanak gösterdiği 5 Ekim 2007 tarihli Bakanlık Genelgesinin ilgili maddesinin iptali için dava açtı.

 

Söz konusu genelgenin iptali istenen 8. Maddesinin son paragrafı şöyle:

 

“Mezkûr Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (y) bendi ile riskli birimler tek tek sayma yoluyla belirlenmiş olup hükümde sayılan birimler haricindeki birimlerin riskli birim olarak kabul edilebilmesi mümkün değildir. Anılan hüküm ile riskli birimler hizmet bazında değil birim bazında belirlenmiştir. Riskli birim için öngörülen katsayılardan faydalanılabilmesi hususu; personelin görev yaptığı kurumda mezkur Yönetmelikte sayılan riskli birimlerin ayrıca ve açıkça tanımlanmış birimler olması şartına bağlıdır. Bu nedenle riskli birim haricindeki birimlerde, riskli birime ilişkin hizmetlerin verildiğinden bahisle riskli birim katsayısından faydalanılabilmesi mümkün değildir. Örneğin: Çocuk servisi bünyesinde yenidoğan ve süt çocuğu hastalarına hizmet veriliyor olması durumunda, bu birimin yenidoğan veya süt çocuğu servisi olarak ayrıca tanımlanmış bir birim olmaması sebebiyle çocuk servisinde görev yapan personelin riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanması mümkün değildir. Yine acil laboratuar ve acil röntgen birimlerinin ayrı bir birim olarak kurulmadığı hastanelerde, laboratuar ve röntgen birimlerinde acil servis-acil poliklinikten istenilen işlemler yerine getirilse dahi riskli birimler için öngörülen katsayılardan faydalanılması mümkün değildir.”

 

Davayı karara bağlayan Danıştay 11. Dairesi, iptali istenen paragrafın ilk cümlesi dışındaki bölümlerini iptal ederek, riskli birimlere verilen hizmetlerin karşılığının yüzde 200 olan riskli birim katsayısından değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

 

EK ÖDEME GELİRLERİ 100-300 TL ARASI ARTACAK

 

Danıştay’ın bu kararıyla örneğin tek röntgen ve laboratuar birimi bulunan hastanelerde bu birimlerindeki sağlık personelinin, tuttuğu nöbet süresince acil servislere verdiği hizmetler riskli birim katsayından değerlendirileceği için aylık ek ödeme gelirinde ortalama 100 ila 300 TL arasında artış yaşanacak.

 

Danıştay’ın kararını değerlendiren Sendikamız Genel Başkanı Mahmut Kaçar, Sağlık Bakanlığı’nın Danıştay’ın kararı doğrultusunda yeni bir genelge yayınlamasını beklediklerini söyledi. Kaçar, döner sermaye dağılımındaki adaletsizliğin sağlık çalışanları arasındaki huzursuzluğu büyüttüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

 

“Sağlık hizmetlerinin niteliğine ve sürdürülebilirliğine, çalışma barışına ve ekip ruhuna zarar veren döner sermaye adaletsizliğinin çözümü için Tam Gün Yasası kapsamında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu’nda yapılacak düzenleme bir fırsat olarak görülmelidir. Döner sermaye tavan oranlarındaki hekim- hekim dışı farkının makul seviyeye getirilmesi adına hekim dışı sağlık çalışanlarının döner sermaye tavan oranları mutlaka yükseltilmelidir.”

 

Danıştayın kararı için TIKLAYINIZ

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo