İkinci Yılda da Yetki Farkımızı Net Olarak Ortaya Koyduk

 

İlk kez 2009 yılında yetkiye ulaşan ve 2009 toplu görüşmelerinde elde ettiği kazanımlarla hizmet sendikacılığı farkını ortaya koyan Sağlık-Sen, 2010 yılı toplu görüşmelerine de damgasını vurdu.

2010 toplu görüşmeleri sonunda, sağlık çalışanları atamalardan yer değiştirmeye, ücret zammından sosyal yardımlara kadar bir çok konuda çok önemli kazanımlar elde etti.

Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlısı yetkili sendikalar arasında sağlanan mutabakat çerçevesinde;

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 2011 yılının birinci altı aylık döneminde % 4 ve ikinci altı aylık döneminde % 4 oranında artış olacak şekilde zam yapılması,

 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödemenin, Ocak 2011 tarihinden itibaren en az 80 TL artırılması,

Eş için ödenmekte olan mevcut aile yardımı ödeneğinin 2011 yılının birinci yarısında 20 TL ve ikinci yarısında 20 TL artırılması ve aile yardımı ödeneğinin sözleşmeli personele de verilmesi

Sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL Toplu Görüşme Primi ödenmesi,

Yılın her bir yarısı için gerçekleşen enflasyon oranının anılan dönemlerde yapılan artış oranını aşması halinde, gerçekleşen enflasyon oranı ile söz konusu artış oranı arasındaki farkın ilk altı ay için 01/07/2011, ikinci altı ay içinse 01/01/2012 tarihinden geçerli olacak şekilde kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı olarak yansıtılması üzerindemutabakata varıldı.

AYLIK MAHSUPLAŞMA KONUSU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

2009 toplu görüşmelerindeki en önemli kazanımımız olan ek ödemede aylık mahsuplaşma konusu, 2010 toplu görüşmelerinde öncelikle takip edilmesi gereken konu olarak mutabakat metninde yerini aldı.  Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, 2009 yılında mutabakata alınan bu konuda, Hükümetin yapması gereken düzenlemeyi geciktirdiğini belirterek, aylık mahsuplaşma konusu ile ilgili yasal düzenlemenin mutlak surette bu yıl içinde çıkması gerektiğini kaydetti. Bakan Hayati Yazıcı, bu konuda yapılacak yasal düzenleme konusunda bir sorun olmadığını ve düzenlemenin yapılacağını kaydetti.

Aylık mahsuplaşma 2010 yılında yürürlüğe girdiğinde, 2011 Ocak ayından itibaren ek ödemelere gelen en az 80 TL’lik artış ve Ocak 2011’den itibaren uygulanacak yüzde 4’lük artış da  dikkate alındığında

Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında çalışanlar her ay maaşı ile birlikte ortalama 450 TL,

Genel İdari Hizmetler Sınıfında çalışanlar 380 TL,

Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanlar 370 TL ek ödemeyi de alacaklardır.

SÖZLEŞMELİLERE TEK ÇATI MUTABAKAT METNİNDE

Toplu görüşmelerin en önemli gündem konusu olan ve büyük çoğunluğu hizmet kolumuzda istihdam edilen sözleşmeli personel ile ilgili çok sayıda talebimiz mutabakat metnine girdi.

Bunlardan en önemlisi, aynı işyerinde farklı adlar ve haklar altında çalıştırılan sağlık çalışanlarının eşit ve adil çalışma koşullarına ulaşmasını hedefleyen sözleşmeli personele tek çatı düzenlemesi. Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, toplu görüşmelerde Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda bir yasa taslağı hazırlığı bulunduğunu ve önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu gündemine sunulmasını beklediklerini söyledi.  Kamu işveren kurulu Sağlık Bakanlığı’nda kadro hakkı düzenlemesi yapılıncaya kadar sözleşmeli personelin istihdamı, sorumlulukları, mali, sosyal ve özlük hakları açısından tek çatı altında toplanması hususunda çalışma yapılması da mutabakat metninde yer aldı.

Sözleşmeli personele boş pozisyonlara nakil hakkı

Sendikamızın mutabakata aldırdığı bir diğer önemli kazanımımız çerçevesinde, sözleşmeli personele kamuya yapılacak alımlardan önce boş pozisyonlara nakil hakkı sağlanması konusu oldu.

İdari görevlere atanabilme hakkı

Sözleşmeli personelin yönetici kadrolarda görev alamaması noktasındaki haksızlığın sona ermesi için bu konuyu toplu görüşme taleplerinin öncelikli maddeleri arasına alan sendikamızın bu talebi de mutabakat metninde değerlendirilecek konular arasında yer aldı.

Sözleşmeli Personel, eş İçin ödenmekte olan aile yardımından yararlanacak

2011 Ocak ayında 20 TL ve 2011 Temmuz ayında 20 TL artırılan ve sadece 4/A kapsamındakilere ödenen aile yardımı sözleşmeli personele de ödenecek.

Sürekli görev yolluğundan sözleşmeli personel de yararlanacak

Danıştay’a açtığı dava sonucu hizmet sözleşmesinde yeralan “Sözleşmeli Personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmez” hükmünün yürürlüğünün durmasını sağlayan Sendikamız, bu konuyu toplu görüşme masasına da taşımış ve mutabakata aldırmıştır.

Hizmet sözleşmelerinden damga vergisi kalkacak

Sendikamızın taleplerinden olan ve sözleşmeli personelin hizmet sözleşmeleri nedeniyle damga vergisi alınmaması konusu da mutabakata alınan diğer bir düzenlemedir.

4924 Kapsamındaki sağlık çalışanlarına nöbet ücreti ödenecek

Sendikamızın bir diğer toplu görüşme talebi olan 4924’lülere nöbet ücreti konusunda da kamu işveren kurulu ile mutabakat sağlandı.

Sözleşmeli personel hac hizmetlerinde görev alabilecek

Sağlık Bakanlığı’ndan haç organizasyonunda yapılacak görevlendirmelere başvurma hakkı bulunmayan sözleşmeli personelin de bu görevlere başvurabilmesi konusu da mutabakat metninde sendikamızın talebi olarak yerini almıştır.

YÖNETİCİLİK GÖREVİNE İLK ATAMALARDA 5. VE 6. BÖLGE ŞARTI KALKACAK

Sendikamız tarafından 2010 toplu görüşmelerinde; yöneticilik görevlerine atanma için 5. ve 6. hizmet bölgelerine atanma ve bu bölgelerde çalışma şartı kaldırılarak tüm çalışanlara idari kadrolara atanmayla ilgili eşit şartlar sağlanması talebi gündeme getirilmiş, bu çerçevede, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15. ve ek 1. maddelerinde düzenleme yapılması istenmiştir. Bu talebimizi dikkate alan Kamu İşveren Kurulu ile sağlanan mutabakat metninde bu konuda çalışma yapılması kararı yer almıştır.

MEMUR KADROLARINDA DERECE SINIRLAMASININ KALDIRILMASI

Sendikamızın 2010 toplu görüşme taleplerinden birisi de devlet memurlarının yükselebilecekleri kadro ve derecelerin belirlenmesinde unvanları yerine öğrenim durumları dikkate alınması konusu idi. Toplu görüşmelerde memurların eğitim durumlarına uygun şekilde derece ve kademe ilerlemesi sağlanması konusunda çalışma yapılması da mutabakat metninde yer almıştır.

LİSANS TAMAMLAMA HAKKI

Sendikamızın girişimleri ile Sağlık Bakanlığı’nda 2009 yılı itibariyle ebe, hemşire, sağlık memuru ve Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunları için sağlanan lisans tamamlama hakkının, tüm branşlara tanınması konusundaki toplu görüşme talebimiz de mutabakata alınan konular arasında yer almıştır.

Toplu görüşme tutanağı için TIKLAYINIZ

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo