Röntgen ve Laboratuar Çalışanlarına Riskli Birim Katsayısı ile İlgili Önemli Açıklama

 

Sağlık Bakanlığı sendikamıza gönderdiği yazıda tek röntgen ve laboratuvar bulunan hastanelerde acil servis-polikliniklere verilen hizmetlerin karşılığının riskli birim katsayısından verileceğini açıkladı.

 

Sendikamızın hukuk zaferi sonrası Sağlık Bakanlığı özellikli birimlere kısmi süreli hizmet sunan personelin bu çalışmasının karşılığı olan ek ödemesinin özellikli birim katsayısından hesaplanacağına dair genelge yayımlamıştı.

 

Söz konusu genelgede özellikli birimlere sunulan hizmetlerin özellikli birim katsayısından değerlendirilmesi için o kurumda özellikli birimin bulunması gerektiği şartı yer alıyordu. Sendikamız, kurumlarda röntgen ve laboratuvar çalışanlarının acil servis-polikliniğe verdiği hizmetlerin karşılığının riskli birim katsayısından hesaplanabilmesi için o kurumda özellikli birim olan acil röntgen ve acil laboratuarın olması gerektiği gibi yanlış algılamalara neden olduğu gerekçesiyle genelgenin Bakanlık tarafından daha anlaşılır hale getirilmesini istedi.

 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü sendikamıza gönderdiği cevabi yazıda, genelgede yapılan düzenlemenin;  Acil laboratuvar ve acil röntgen birimlerinin ayrı bir birim olarak kurulmadığı hastanelerdeki, laboratuvar ve röntgen birimlerinde çalışanları kapsadığını bildirdi.

 

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sendikamıza gönderilen yazıda "2010 yılı Ağustos ayından itibaren acil servis-poliklinik bulunması kaydıyla 24 saatlik çalışma süresi boyunca acile müracaat eden hastalara verdikleri hizmet sürelerinin tespit edilmek suretiyle hizmet sundukları sure ile orantılı olarak özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar esas alınarak ek ödeme yapılması gerekmektedir" denildi.

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo