KPSS’de Üst Öğrenim Şartı Kalktı

Danıştay 12. Dairesi, üniversite mezunu bir kişinin, mezun olduğu ortaöğretim programından da KPSS’ye başvurup, atanabileceğine karar verdi. Söz konusu dava, Sağlık-Sen tarafından kazanıldı. Mersin’de yaşanan olayda, 1996 yılında Sağlık Meslek Lisesi’nden mezun olan bir kişinin, 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi’ni bitirmesinden sonra, lisede öğrenim gördüğü sağlık memuru olarak atanmak için KPSS tercihinde bulundu. Kişinin lisans mezunu olmasına karşın lise mezunları için açılan kontenjana yerleştirildiğini gören Mersin Valiliği, sağlık memuru kadrosuna yapılan atamayla ilgili sözleşmeyi fesh etti.


Konuyu yargıya taşıyan Sağlık-Sen, kişinin mezun olduğu fakültenin işe yerleştirmede bir avantaj sağlamadığı gerekçesiyle, 2008 Ortaöğretim/Önlisans Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS) Kılavuzu'nun 2.1. maddesinin iptali ve sözleşmenin feshine dair işlemin iptali istemiyle dava açtı.

HİZMETE ALINMADA GÖREVİN GEREKTİRDİĞİNDEN BAŞKA AYRIM GÖZETİLEMEZ


Danıştay 12. Dairesi kararında, eşitliğin kamu hizmetinin genel ilkelerinden biri olduğunu, Anayasa’nın 70. Maddesinde ‘Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayırım gözetilemez’ hükmü yer aldığını belirterek, “Aynı meslek diplomasına sahip olan herkes, kamu hizmetine girmede eşittir. Ortaöğretim düzeyinde aynı mesleki eğitimi alan kişilerden bazılarının daha sonra lisans düzeyinde eğitim almış olmalarının, mesleki eğitimi yerine getirmelerine engel kabul edilmesi eşitlik ilkesine aykırı olacaktır.” denildi.

KPSS KILAVUZUNDAKİ 2.1 MADDESİ DE İPTAL EDİLDİ


KPSS sınavının doğru yapılmakla birlikte, meslek lisesi mezunu olup, ön lisans ya da lisans programını bitirenlerin yerleştirilmesinde sorun yaşığını belirten Danıştay 12. Dairesi, 2008 Ortaöğretim/Önlisans Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS) Kılavuz'unun 2.1. maddesini de iptal etti.

Üniversite mezunu olan adayların, mezun oldukları sağlık meslek lisesi diploması ile yerleştirmelerinin yapılmadığına dikkat çeken Danıştay kararında, bu durumun mesleki eğitim alarak üniversiteye devam eden adaylar açısından haksızlığa sebep olduğu belirtildi.


Sağlık lisesi mezunlarının atanabileceği kadrolar için, meslek lisesinden mezun olduktan sonra üniversiteden de mezun olan adaylara başvuru hakkının tanınması gerektiğini belirten Danıştay 12. Dairesi, bu adayların yerleştirmelerinde, ön lisans ya da lisans düzeyinde yapılan sınavda aldıkları puanların esas alınması gerektiğine hükmetti. Danıştay 12. Dairesinin kararında, davacının sözleşmesinin feshedilmesine dair işlem ile işlemin dayanağı 2008 Ortaöğretim/Önlisans Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS) Kılavuz'unun 2.1. maddesini de iptal etti.

MEMİŞ: HAKSIZLIĞIN ÖNÜNE GEÇTİK


Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, meslek lisesi mezunlarının, üniversite bitirdikten sonra iş bulamadıkları durumlarda, lisede mezun oldukları alan işe girmek istemelerinin önüne geçildiğini, açtıkları dava ile bu engelin kaldırıldığını söyledi. Şimdiye kadar bu konuda çok kişiye haksızlık yapıldığını belirten Metin Memiş, isteyen herkesin mezun olduğu lise programına göre başvuruda bulunma ve işe yerleştirilme hakkına sahip olması gerekirken, anayasanın eşitlik ilkesine karşı gelinerek bu hakkın kullanımının engellendiğini belirtti. Sağlık-Sen olarak bu eşitsizliğin giderilmesi için açtıkları davanın büyük bir kazanım olduğunu belirten Memiş, haksızlığa dur demenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

KARAR METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 
 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo