Hasta Memnuniyeti Kadar Çalışan Memnuniyeti de Artmalı

 

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, sağlık alanındaki reformlarda birlikte son yıllarda hasta memnuniyetinin ve hastanelere talebin artığını belirterek, buna paralel olarak sağlık personelinin sayısının aynı oranda artmadığına dikkat çekti. Kaçar, hasta memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetinin de merkeze alınması gerektiğini söyledi. 

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, 21 Ekim 2010 Perşembe günü Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED) tarafından Antalya'da gerçekleştirilen 3. Ulusal Sağlık Kurultayı'na panelist olarak katıldı. Kaçar, oturum başkanlığını SAYED Başkanı Prof. Dr. Metin Doğan'ın yaptığı panelde ‘Ek Ödeme ve Döner Sermaye Uygulamaları' konusunda sunum yaptı.

 

PERFORMANS SİSTEMİNDEKİ ÇELİŞKİLER

 

Sunumunda Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında 2003 yılının ikinci yarısında uygulama konulan performans sistemi hakkında bilgiler veren Genel Başkan, sistemdeki çelişkilere dikkat çekti. Kaçar, kamuoyunda başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının fazla ücret aldığı yönünde bir algı bulunduğunu ve bunun da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Genel Başkan, "Geçmiş yıllara kıyaslandığında kamu çalışanlarına yapılan iyileştirmelerde sağlık çalışanlarının çok geride kaldığı görülmektedir. Diğer kurumlarda çalışanların maaş ve ek ödemeleri Genel Bütçeden karşılanmaktadır. Ancak; Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda aynı durum söz konusu değildir. Döner sermaye giderine yüklenen tıbbi sarf malzeme, cihaz, elektrik, su, doğalgaz, 4/B personel maaşları, taşeron firma hizmet alım giderleri çok fazla olmasına rağmen garanti gelir olarak gösterilen ek ödemeler dahi yine döner sermayeden karşılanmaktadır" açıklamasında bulundu.

 

Döner sermaye geliri ile ek ödeme tutarı arasında gerçekleştirilen mahsuplaşma işleminin bir yıl sonra yapılmasının da sağlık çalışanlarını mağdur ettiğini sözlerine ekleyen Mahmut Kaçar, "Sağlık çalışanlarına aylık olarak ‘Ek Ödeme' verilmesine ilişkin 2009 ve 2010 Yılı Toplu Görüşmelerinde varılan mutabakata rağmen Maliye Bakanlığı tarafından henüz bir ilerleme kaydedilmemiştir" dedi.

 

TAM GÜN'DEKİ İPTAL FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR

 

Genel Başkanımız Mahmut Kaçar, Tam Gün Yasası'ndaki bazı maddelerin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatarak, "Yeni bir düzenleme yapılması için verilen süre önemsenmelidir. Söz konusu iptal, sağlık çalışanlarının arasında yaşanan döner sermaye adaletsizliğinin giderilmesinde bir fırsat olarak değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

 

Kaçar, yeni düzenleme ile tavan oranlarının artırılması, çalışanların izinli ve raporlu olduğu dönemlerde de döner sermayenin tam olarak ödenmesi ve döner sermayenin büyük bir kısmının sağlık çalışanları için garanti gelir olarak genel bütçeden verilerek, bunun emekliliğe yansıtılması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

Programdan Görüntüler:

 

 

 

 

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo