Bakanlıktan Aylıksız İzne Ayrılan Sağlık Çalışanlarına Ek Ödeme İle İlgili Genelge

 

Sağlık Bakanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun aylıksız izinleri düzenleyen 108. maddesi uyarınca askerlik veya doğum nedeniyle aylıksız izne ayrılan personele yapılacak ek ödeme ile ilgili genelge yayınladı.

 

Hükümet, 2006 yılından itibaren döner sermaye gelirleri olmayan kurumlarda çalışan personel için ek ödeme uygulaması başlatmıştı. Döner sermaye alan kamu çalışanlarının ise aldığı yıllık tutar, ek ödemenin yıllık tutarının altında kaldığı durumlarda yıl sonunda mahsuplaşma ile bu oran telafi ediliyordu.

 

Sağlık Bakanlığında da askerlik ve doğum gibi nedenlere bağlı olarak aylıksız izin kullanan sağlık çalışanlarının izinli geçirdiği süreler nedeniyle yıllık bazda aldıkları döner sermaye tutarı, yıllık ek ödeme tutarının altında kaldığı durumlarda yıl sonunda telafi edilmesi gerekirken, bazı kurumlarda uygulamaya ilişkin tereddütler yaşanıyordu. Bakanlık bu tereddütleri gidermek amacıyla yeni bir genelge yayınlayarak illere gönderdi. Bakanlık Genelgesinde, aylıksız izinde geçen sürelerin döner sermayeden "0" TL almış olarak kabul edilerek mahsuplaşmaya dahil edileceği ve mezkur hükümler çerçevesinde ek ödeme yapılacağı görüşü bildirdi.

 

Bugün itibariyle 375 Sayılı KHK'ye göre bir döner sermaye işletmesi bulunmayan bir kurumda çalışan sağlıkçıya yıllık 3 bin 876 TL ek ödeme yapılıyor.


Bakanlık genelgesi için tıklayın

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo