Sağlık Çalışanlarından Sertifika Ücreti Alınmayacak

 

Sertifika eğitim programlarına katılan sağlık personelinden sertifika ücreti alınmayacak.

 

181 Sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 2. Maddesi çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nca sağlık personeli için düzenlenen sertifikalardan ücret alınıyordu. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte zorunlu hale getirilen sertifika eğitim programlarının hizmet içi eğitim kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde yargı kararlarının bulunması nedeniyle Sağlık Bakanlığı, sertifika eğitim programlarına katılanlardan sertifika ücreti alınmasının uygun olup olmadığı konusunda Maliye Bakanlığı'ndan görüş sordu.

 

Maliye Bakanlığı, sağlık kurum ve kuruluşlarında mevzuat gereği düzenlenen sertifika eğitim programlarına katılması gereken sağlık çalışanları adına düzenlenen sertifikaların, kadro unvanına ve bu kadro unvanı gereğince yürütmek zorunda olduğu görevlere ilişkin olması kaydıyla, sertifika ücreti alınmaması yönünde görüş bildirdi.


Sağlık Bakanlığı Maliye'nin uygun görüşü üzerine İl Valiliklere gönderdiği genel yazı ile Bakanlık ve üniversite hastaneleri personelinden kadro unvanı ve aldığı sertifika gereği görev yapacağı hizmet birimi dikkate alınarak sertifika ücreti alınmamasını istedi.

 

Sendikamızın da sertifika eğitim programlarına katılan üyelerimizden alınan sertifika ücretine karşı açtığı davalar Danıştay safhasında devam ediyordu.

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo